Grasshopper nr 1, Zima '93


ORGANIZACJE EKOLOGICZNE

POLSKA

FEDERACJA ZIELONYCH

obejmuje ponad 60 rozrzuconych po całej Polsce grup. Nie mają one z góry ustanowionych celów i cieszą się znaczną autonomią. Grupy tworzą sieć komunikacyjną o zasięgu ogólnopolskim. Działalność federacji dotyczy wielu problemów, takich jak prawa zwierząt, wegetarianizm, transport alternatywny czy odpady.

PRO-VITA

Tworzy ją trójka młodych działaczy, którzy organizują prelekcje. Jak dotąd zainteresowanie nimi nie jest duże.

RUCH EKOLOGICZNY JASŁO

Powstał na początku 1990 roku i działał początkowo pod nazwą Ruch Ekologiczny im. Św. Franciszka z Asyżu (REFA). Po połączeniu się z Ruchem "Wolę być" z Jasła, przyjął na przełomie 1991/92 obecną nazwę.

Działalność Ruchu opiera się na pracy woluntariuszy. Do stałych współpracowników należą: Urząd miejski w Jaśle, Komisja Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Jasła, Jasielski Dom Kultury oraz Małopolska-Overrijssel Międzyregionalna Współpraca Ekologiczna i Krakowska Grupa Federacji Zielonych.

Zorganizowali szereg wystaw, spotkań i prelekcji, a także koncerty, konkursy plastyczne dla szkół, akcje zadrzewiania miasta i kiermasz produktów przyjaznych środowisku. Co roku organizują w Jaśle obchody Dnia Ziemi. We wrześniu tego roku otworzyli pierwszą i jak dotąd jedyną na Podkarpaciu Bibliotekę Ekologiczną.

We współpracy z Komisją Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Jaśle wprowadzają segregację odpadów komunalnych i prowadzą kampanię przeciwko pracującym i planowanym spalarniom odpadów poprodukcyjnych.

Brali udział w wielu ogólnopolskich akcjach, m.in. "Tama Tamie" i "Spalarniom Nie!".

W najbliższej przyszłości zamierzają skupić się na zagospodarowaniu odpadów, edukacji, promocji roweru i akcji zadrzewiania Jasła i okolic.

FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW EKOLOGICZNYCH

Wspiera inicjatywy i rozwój małopolskich grup ekologicznych. Udziela pomocy merytorycznej przydatnej do konstruowania projektów oraz wspiera je finansowo. Doradza w kwestiach prawnych. Ma wkład w sesje treningowe dla członków pozarządowych organizacji ekologicznych.

ADRESY:

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

FUNDACJA MARSHALLA
Krystyna Wolniakowski, ul. Piłsudskiego 74/309, 50-020 Wrocław

FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW EKOLOGICZNYCH
Radosław Tendera, ul. Topolowa 26/6, 31-506 Kraków,
tel.: +48-12-21-01-54, fax.: +48-12-21-64-60

MAŁOPOLSKA-OVERIJSSEL MIĘDZYREGIONALNA WSPÓŁPRACA EKOLOGICZNA
Ernst Stores, ul. Topolowa 26/6, 31-506 Kraków,
tel.: +48-12-21-01-54, fax.: +48-12-21-64-60

TOWARZYSTWO KULTURY ŻYCIA "RECURSUS"
Dariusz Wlaźlik, ul. Topolowa 26/6, 31-506 Kraków,
tel.: +48-12-21-01-54, fax.: +48-12-21-64-60

KLUB "GAJA"
Jacek Bożek, Skr. Poczt. 261, 43-301 Bielsko-Biała,
tel.: +48-30-326-94, fax.: +48-12-21-64-60

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY - ZARZĄD GŁÓWNY
Tomasz Terlecki, ul. Garbarska 9, 31-131 Kraków,
tel./fax.: +48-12-22-20-98

RUCH EKOLOGICZNY JASŁO
Andrzej Laskowski, Monika Szymkiewicz, Skr. Pocztowa 69, 38-200 Jasło,
tel.: +48-136-7830

SPOŁECZNE TOWARZYSTWO EKOLOGICZNE "PRO-VITA"
Edyta Pawlik, Ewa Boratyn, ul. Asnyka 4, 37-700 Przemyśl,
Tel.: +48-10-34-28s

STOWARZYSZENIE KULTURY ALTERNATYWNEJ "KAKTUS",
MAŁOPOLSKIE STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE "GRUNWALD"
Artur Sało, ul. Wieniawskiego 3/9, 38-400 Krosno,
tel.: +48-131-254-25

Wydawnictwo "Zielone Brygady", Serwer MOST.org.pl / ECO.pl
Andrzej Żwawa, Sławkowska 12 III p., PL 31-014 Kraków
tel./fax: 48 12 4222264, 4222147 tel. 603363721 (SMS przez http://www.miastoplusa.pl)
mailto:zb@eco.pl http://zb.eco.pl http://www.most.org.pl gg 210891SŁOWACJA

ADRESY:

SLOVENSKY ZVAZ OCHRONY PRIRODY A KRAJINY
Ing. Alexander Istwan, ul. Mierova 29, 06-401 Stara Lubovna
tel.: 093-23871


UKRAINA

BRATERSTWO LWA

Założona w 1987 roku, była pierwszą organizacją młodzieżową na Ukrainie, która powstała na fali pierestroiki i odrodzenia narodowego.

Organizacja ma swoich przedstawicieli w parlamencie i we władzach miejskich.

Sekcja ekologiczna co roku organizuje na Dniestrze międzynarodowe ekspedycje, podczas których dokonuje się badań występujących w rzece zanieczyszczeń.

NARODOWE CENTRUM EKOLOGICZNE UKRAINY

Jest niezależna organizacją pozarządową, zarejestrowaną prze Ministerstwo Sprawiedliwości 30 sierpnia 1991, czyli już w tydzień po ogłoszeniu niepodległości Ukrainy. Jej celem jest współpraca z naukowcami, rządem, przemysłem i społeczeństwem zmierzająca do poprawy stanu środowiska na Ukrainie.

Dziś EcoCentrum ma 15 oddziałów lokalnych na całej Ukrainie.

Prezesem jest Jurij Ju. Gleba, znany naukowiec z Ukraińskiej Akademii Nauk.

EcoCentrum ułatwia działania promujące polepszanie stanu środowiska przez konstruktywne działania pozarządowych organizacji ekologicznych. Utrzymując bliskie kontakty z członkami parlamentu oraz władz wszystkich szczebli, zapewnia swobodną wymianę idei między ustawodawcą, grupami ekologicznymi a społeczeństwem.

EcoCentrum określa narodowe priorytety w dziedzinie ochrony środowiska. Przygotowuje i wykonuje krajowe i lokalne projekty, promuje ścisłe rezerwaty przyrody i skupia specjalistów uczestniczących w tworzeniu praw o ochronie środowiska. Ponadto koordynuje badania pozarządowe i gromadzi ich rezultaty, zbiera i rozpowszechnia informacje, organizuje niezależne komputerowe banki danych i wspiera organizację systemu monitoringu.

ZIELONY SWIAT LWÓW

Zajmuje się głównie problemami zanieczyszczenia wody. Blisko współpracuje z Uniwersytetem we Lwowie. Grupa ma wiele propozycji, co do sposobów rozwiązywania problemów, lecz brakuje jej pieniędzy na wprowadzenie ich w życie. Grupa ma kłopoty ze zdobywaniem informacji.

ADRESY:

ECOLOGITSHESKAYA ASSOCIACIA NIKOLAEV
Galina Pavlova, ul. 8 Marta 2/8, Nikolaev, 327041 Ukraina,
tel.: +7-051-22-09-55
Larisa Verevotshkina, ul. Molodogvardeżsky 8/8, Nikolaev, 327041 Ukraina,
tel.: +7-051-22-09-55

MINISTRY FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION OF UKRAINE
Igor Trofimenko, Department of reservation and recreation territories,
tel.: +7-044-22-82-652;
Jaroslav Movchan, Deputy Minister, ul. Kreshatsik 5, Kiev, 252001 Ukraine

NATIONAL ECOLOGICAL CENTRE OF UKRAINE
Executive Director: Valery D. Semychaievsky Ph. D., Mailing address:
EcoCentre, DGB, Volodymyrska St. 54, Kiev, 30 Ukraine 25030
Phone: (044) 228 10 86, fax.: (044) 228 15 64, 22829 22,
Site: Kiev, Mikhailivska St. 6, room 306

TOVARYSTVO LEVA
ul. Snopkivska 12/3, Lviv, 29001 Ukraine,
Sviatoslav Pawljuk, tel. Home: 62-77-54,
Stepan Gataljak +7-0322-74-42-64,
Igor Dobko tel.: +7-0322-62-72-94

UNIVERSITY OF LVIV, DEPARTMENT OF GEOGRAPHY
Oksana Sadova, tel.: +7-0322-79-47-69,
Svetlana Zhezherun, tel.: +7-0322-79-45-98, 79-43-99,
Jurij Neseruk, tel.: +7-0322-79-47-44, 72-26-44,
Ivan Roventshak, tel.: +7-0322-79-45-73;
ul. Doroshenka 41, 290000 Lviv

VOIVODSHIP OF LVIV
Jaroslav Dubyna, ul. Zaporozskaja 14/2, 290034 Lviv

ZIELENY SVIT
Nikolai Symus, ul. Naukova 29/32, Lviv 60,
tel.: +7-0322-36-11-06, 63-92-25


Grasshopper nr 1, Zima '93 | Spis treści