Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Agenda 21 dla regionu Morza Bałtyckiego. Propozycja organizacji ekologicznych

Książka zawiera opis propozycji organizacji ekologicznych, zaprezentowany m.in. podczas nieformalnego spotkania ministrów ochrony środowiska z krajów nadbałtyckich w Saltsjobaden w Szwecji w październiku 1996 roku. Propozycje te dotyczą polityki sektorowej w dziedzinie rolnictwa, energii, rybołówstwa, leśnictwa, przemysłu, turystyki i transportu, a także sposobów ochrony przyrody i bioróżnorodności, postępowania z ropą naftową czy ekotechnologii oczyszczania ścieków. Znajduje się tu także opis sposobów wspierania lokalnej Agendy 21 i działań na szczeblu lokalnym, krajowym oraz europejskim.

Agenda 21 dla regionu Morza Bałtyckiego. Propozycja organizacji ekologicznych
Kraków 1999
ISBN 83-87331-17-1
format: A5, 80 str.,
waga: 111 g
cena: 2 zł

[wersja archiwalna]