Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Antyrakietowy weekend nad morzem 29-30.03.2008

W weekend 29-30.03.2008 nad morzem (Słupsk, Redzikowo, Gdańsk) odbędzie się szereg akcji poświęconych amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Polsce.

W ramach Międzynarodowego Dnia Akcji przeciwko umieszczeniu elementów tarczy antyrakietowej w Polsce Zieloni zapraszają na akcję protestacyjną do Słupska, 29 marca (sobota), o godz. 12.00.

W niedzielę 30 marca zapraszamy na konferencję poświęconą zagadnieniom związanym z postulatem wybudowania w Polsce elementów "tarczy antyrakietowej". Konferencja odbędzie się w Auli Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego, w godz. 11.00 - 14.00. W panelu Polska lewica wobec tarczy weźmie udział Dariusz Szwed - przewodniczący Zielonych 2004.

Dokładny program obu dni poniżej oraz stanowisko Rady Krajowej Zielonych w sprawie tarczy.

Więcej informacji:
www.zieloni2004.pl

Zielone stanowisko w sprawie tarczy:
http://www.zieloni2004.pl/old_www/portal/index.php?s2=2441

Wirtualne zielone kartki pocztowe przeciwko tarczy:
http://www.zieloni2004.pl/old_www/portal/index.php?s1=kartki7

List dotyczący zwołania referendum ws. tarczy do ściągnięcia:
http://www.zieloni2004.pl/old_www/portal/download/baza.pdf

SOBOTA, 29.03.2008

29 marca odbędzie się akcja w Słupsku i w Redzikowie. W Słupsku będzie miała miejsce pokojowa demonstracja, na którą zaproszeni są wszyscy mieszkańcy. Będzie to okazja, by przedyskutować wszystkie kwestie dotyczące tarczy antyrakietowej.

O 11:30 spotkamy się przy ul. Wojska Polskiego koło dworca kolejowego. Tam odbędzie się mała demonstracja, oraz przedstawienie teatru ulicznego.

O 12:00 odbędzie się otwarte spotkanie przed Ratuszem. Wszystkich zachęcamy do zabrania głosu. Zaprezentowane zostaną argumenty przeciwników bazy antyrakietowej. Zagraniczni goście również przedstawią swój punkt widzenia.

Około godziny 14:30 ta część akcji się zakończy. Osoby, które nie są zainteresowane działaniami bezpośrednimi, zorganizują dyskusje lub działania informacyjne w Słupsku. Pozostała grupa uda się w kierunku Redzikowa.

Informacje: www.m29.bzzz.netNIEDZIELA, 30.03.2008Aula Biblioteki Głównej UG, ul. Wita Stwosza 53, Gdańsk Oliwa

Niedziela, 30 marca 200811.00 Otwarcie konferencji, powitanie gości

"Naukowcy wobec tarczy"

Prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak - Polityczne uwarunkowania budowy tarczy antyrakietowej

Prof. dr hab. Jerzy Zajadło - Debata publiczna wobec spraw strategicznych dla państwa

Prof. dr hab. Andrzej Szmyt - Plany budowy tarczy antyrakietowej, a Konstytucja RP.12.00 Polska lewica wobec tarczy

Paneliści: Bogusław Gorski (Polska Partia Socjalistyczna), Grzegorz Ilnicki (Młodzi Socjaliści), prof. dr hab. Maria Szyszkowska (Racja Polskie Lewicy), Dariusz Szwed (Zieloni 2004)


13.00 Europejska Lewica wobec problemów wspólnotowej polityki bezpieczeństwa

Paneliści: Helmut Scholz (Die Linke), Eva Flyholm (De Rod-Gronne), Adrian Zandberg (Młodzi Socjaliści)

Około godziny 14.00 zakończenie konferencji.


Zieloni 2004 przeciwko militarystycznej polityce rządu oraz budowie tarczy antyrakietowej w Polsce!

20 marca minie czwarta rocznica inwazji na Irak. Skutki polityki obecnej administracji USA to setki tysięcy ofiar, destabilizacja regionu na długie lata, podważenie systemu norm prawnych i międzynarodowych porozumień, eskalacja wydatków na zbrojenia i redukcja wydatków na poprawę jakości życia obywateli w krajach zaangażowanych w konflikt. Zieloni od początku byli przeciwni tej krótkowzrocznej polityce Ameryki i przeciwni zaangażowaniu Polski w tę wojnę. Dziś ta sama administracja USA proponuje instalację na terytorium Polski wyrzutni antyrakietowych, bałamutnie nazywanych "tarczą".

Zieloni są przeciwni nieuzasadnionej militaryzacji polityki! Uważamy, iż we współczesnym świecie, wobec rozwiniętych strategii terrorystycznych, siła militarna nie gwarantuje bezpieczeństwa. Polityka obronna powinna przede wszystkim polegać na zapobieganiu konfliktom, a w sytuacjach kryzysowych na wzmocnieniu roli służb cywilnych i eksperckich (civil crisis management). Popieramy wszelkie działania służące zachowaniu i utrzymywaniu pokoju na drodze współpracy międzynarodowej, uczciwej wymiany gospodarczej, mediacji, dyplomacji. Najnowsza historia pokazała, że umowy rozbrojeniowe są skuteczniejszą gwarancją bezpieczeństwa niż militaryzacja. Natomiast w sytuacji kryzysu, szczególnie upadku struktur państwowych, najważniejsze są służby cywilne wspomagające transformację. Samymi siłami militarnymi nie można zapewnić demokracji, praworządnej administracji, stabilnego rozwoju.

W szczególności uważamy, że:

1.

Program budowy tarczy antyrakietowej realizowany przez rząd G.W. Busha nie odpowiada na realne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego. Ten najdroższy program zbrojeniowy świata (ok. 1000 mld dol.) jest wynikiem lobbingu kręgów gospodarczo-militarnych oraz manifestacją możliwości technologicznych i finansowych USA, które niepotrzebnie kształtują rozwój stosunków międzynarodowych przez podsycanie poczucia zagrożenia i eskalację agresji.
2.

Administracja prezydenta Busha pokazała swój brak kompetencji podczas wojny w Iraku. Projekt rozbudowy elementów tarczy jest kolejnym błędnym krokiem. Zamiast zwiększać bezpieczeństwo świata, kreuje nowych wrogów USA, ale także Czech i Polski. Zamiast odstraszać, ewentualna instalacja zachęci zarówno kraje określane przez Waszyngton jako „zbójeckie" jak i mocarstwa, takie jak Rosja czy Chiny, do wymierzenia swych rakiet w terytorium Polski. Nie mamy żadnego wpływu na amerykańską politykę zagraniczną. Ale w wypadku wywołania kolejnego konfliktu przez USA, skazujemy się na to, że pierwsze uderzenie wroga skierowane zostanie w stronę Zegrza Pomorskiego, Ustki lub Orzysza, gdzie znaleźć się ma "tarcza" antyrakietowa.
3.

Polska nie powinna włączać się do wyścigu zbrojeń proponowanego przez obecną administrację amerykańską ponieważ:
1.

Bardzo prawdopodobna jest zmiana priorytetów polityki amerykańskiej po wyborach prezydenckich (duża grupa polityków w USA przeciwna jest tak rozbudowanemu programowi zbrojeniowemu oraz poszukuje alternatywnych i tańszych sposobów zapewnienia bezpieczeństwa kraju).
2.

Pospieszna decyzja rządu RP w tej sprawie staje się instrumentem w amerykańskiej debacie o bezpieczeństwie i budżecie, którego ostateczne zatwierdzenie ma nastąpić jesienią br. i który ma w Kongresie wielu przeciwników. Jesteśmy przeciwni wspieraniu lobby zbrojeniowego.
4.

System antyrakietowy nie jest skończony i nie jest pewna jego skuteczność. Eksperci zwracają uwagę na to, że był, jest i będzie to system zawodny, wrażliwy na fałszywe wabiki, same rakiety zaś nie zawsze będą dosięgać celu. Na pięć dotychczasowych prób skuteczności tego systemu jedynie trzy zakończyły się sukcesem. Zakończenie prac nad tym programem przewiduje się dopiero za około 30 lat.
5.

Polska jest członkiem Unii Europejskiej i NATO. Zieloni uważają, że tu są rzeczywiste gwarancje naszego bezpieczeństwa. Ewentualne włączenie się Polski w budowanie systemów antyrakietowych powinno być elementem Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Polska, ze względu na swoja historię, powinna z tym większą determinacją realizować politykę opartą na współpracy i solidarności
6.

Polska nie powinna stawać się „państwem frontowym", najeżonym bazami i instalacjami wojskowymi, które powstają wbrew lokalnym społecznościom i kosztem środowiska przyrodniczego
7.

Jesteśmy przeciwni wydawaniu środków polskich podatników na zbrojenia i misje wojskowe, podczas gdy niemal wszystkie inne potrzeby pozostają niedofinansowane. Nasze bezpieczeństwo zyska więcej na inwestycjach w zapobieganie codziennej patologii i przestępczości, niż na zakupie kolejnego F16.
8.

Nie nawołujemy do egoizmu i uchylania się od zobowiązań sojuszniczych. Ale uważamy, że zaangażowanie w budowanie globalnego pokoju nie jest równoznaczne z zaangażowaniem militarnym. Polska - mając doświadczenie w reformowaniu lub budowaniu od zera instytucji państwa prawa - powinna wspomagać pokój w Afganistanie przede wszystkim siłami cywilnymi.
9.

Dla Zielonych oczywiste jest również, że częścią polityki bezpieczeństwa jest polityka energetyczna. Obie te polityki nie mogą być ograniczone do troski o zabezpieczenie dostaw gazu czy ropy, a to jest przecież celem obecnej wojny w Iraku. Bezpieczeństwo Polsce, Europie i światu zapewnić mogą nowe technologie pozyskiwania energii - jak energia odnawialna - gwarantujące decentralizację systemu dostaw.
10.

W interesie Polski, Europy i świata jest nacisk na włączenie się USA w rozwiązywanie realnie istniejących globalnych zagrożeń, jak zmiany klimatyczne, bieda i głód. Administracja amerykańska powinna ratyfikować Konwencję Klimatyczną i zaangażować środki finansowe m.in. na redukowanie zagrożeń wynikających z efektu cieplarnianego zamiast na wywoływanie nowego wyścigu zbrojeń.

Polska polityka w zakresie obronności i zbrojeń, niezależnie od tego, jakie siły sprawowały władzę, toczyła się w ostatnich latach w dużym stopniu obok albo raczej wbrew opinii publicznej, o czym świadczą wyniki badań w kluczowych dla tej sprawy kwestiach. Tymczasem instalacja tarczy antyrakietowej, która na dziesiątki lat wpłynie na bezpieczeństwo Polski i w rozszerzonej perspektywie również Unii Europejskiej, jest takim tematem, w którym powinni wypowiedzieć się wszyscy obywatele i obywatelki naszego kraju. Zanim to jednak nastąpi, należy przeprowadzić otwartą, transparentną i pogłębioną debatę, uwzględniającą długofalową wizję uczestnictwa Polski we Wspólnej Polityce Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej.

Zieloni 2004 apelują o rozpisanie referendum na temat zgody społeczeństwa na budowę tarczy antyrakietowej w Polsce.


Rada Krajowa Zieloni 2004
Marzec 2007r


-----
Biuro Prasowe partii Zieloni 2004
biuro.prasowe@zieloni2004.pl

Aleksandra Kretkowska
tel. (022) 371 40 56
www.zieloni2004.pl

Partia Zieloni 2004 jest częścią Europejskiej Partii Zielonych: www.europeangreens.org. Przewodniczącymi Zielonych 2004 są Agnieszka Grzybek i Dariusz Szwed, partia prowadzi szereg kampanii, m.in. na temat zielonej gospodarki, zdrowej żywności, zmian klimatycznych, promocji demokratyzacji czy równego statusu mężczyzn i kobiet.