Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Cz. II - Cele i treści nauczania
Dział: Formy ochrony przyrody

CELE OGÓLNE

  1. Wyjaśnienie konieczności ochrony przyrody.
  2. Kształtowanie nawyku przestrzegania zasad właściwego zachowania na obszarach chronionych.
  3. Budzenie i utrwalanie szacunku do przyrody.

TREŚCI NAUCZANIA

  1. Prawne aspekty ochrony przyrody.
  2. Obszary chronione w Polsce - parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody.
  3. Zasady zachowania na obszarach chronionych.
rysunek
Wanda Stefanik-Palonek, Barbara Oparowska, Ścieżka ekologiczna - program. Odrębne zajęcia dla szkoły podstawowej klas 4-6