Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Cz. II - Cele i treści nauczania
Dział: Gleba

CELE OGÓLNE

  1. Zapoznanie z warstwową budową litosfery, analizowanie schematu.
  2. Poznawanie rodzajów gleb, ich struktury i znaczenia dla organizmów.
  3. Ocenianie wpływu zanieczyszczeń gleby na jakość żywności.
  4. Uświadomienie znaczenia rekultywacji i biorekultywacji gleb.
  5. Docenianie rolnictwa ekologicznego.

TREŚCI NAUCZANIA

  1. Litosfera - warstwowa budowa, rodzaje gleb i ich cechy charakterystyczne.
  2. Czynniki wpływające na powstawanie i jakość gleb.
  3. Źródła i skutki zanieczyszczenia gleb.
  4. Rekultywacja i biorekultywacja gleb.
  5. Rolnictwo ekologiczne, agroturystyka.
rysunek
Wanda Stefanik-Palonek, Barbara Oparowska, Ścieżka ekologiczna - program. Odrębne zajęcia dla szkoły podstawowej klas 4-6