Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Cz. II - Cele i treści nauczania
Dział: Odpady

CELE OGÓLNE

  1. Uświadomienie konieczności segregacji i utylizacji odpadów.
  2. Wyjaśnienie zagrożeń dla środowiska i organizmów, wynikających z tworzenia "dzikich wysypisk".
  3. Tłumaczenie ekologicznych aspektów utylizacji.

TREŚCI NAUCZANIA

  1. Źródła odpadów - zagrożenia wynikające z nieprawidłowego składowania odpadów.
  2. Segregacja śmieci.
  3. Podejmowanie działań umożliwiających segregację odpadów w najbliższym otoczeniu.
rysunekrysunek
Wanda Stefanik-Palonek, Barbara Oparowska, Ścieżka ekologiczna - program. Odrębne zajęcia dla szkoły podstawowej klas 4-6