Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Cz. II - Cele i treści nauczania
Dział: Powietrze

CELE OGÓLNE

  1. Poznanie ogólnej charakterystyki atmosfery i składu powietrza ze szczególnym podkreśleniem roli tlenu dla organizmów.
  2. Wskazywanie źródeł zanieczyszczeń oraz sposobów poprawy jakości powietrza.
  3. Uświadomienie wpływu zanieczyszczeń powietrza na organizmy.
  4. Poznanie sposobów badań jakości powietrza przy użyciu biowskaźników (ze szczególnym uwzględnieniem skali porostowej).

TREŚCI NAUCZANIA

  1. Charakterystyka atmosfery.
  2. Skład powietrza - rola tlenu.
  3. Źródła zanieczyszczeń powietrza i sposoby zapobiegania.
  4. Przyczyny powstawania kwaśnych deszczy, smogu i dziury ozonowej.
  5. Wpływ zanieczyszczonego powietrza na organizmy.
  6. Sposoby badania jakości powietrza oraz zapobiegania jego zanieczyszczeniom w najbliższej okolicy.
rysunek
Wanda Stefanik-Palonek, Barbara Oparowska, Ścieżka ekologiczna - program. Odrębne zajęcia dla szkoły podstawowej klas 4-6