Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Cz. II - Cele i treści nauczania
Dział: Woda

CELE OGÓLNE

 1. Zapoznanie z rodzajami zbiorników wodnych w przyrodzie i w najbliższym otoczeniu.
 2. Wskazywanie związków zmian stanów skupienia wody z jej krążeniem w przyrodzie.
 3. Uświadomienie znaczenia wody i jej jakości dla organizmów żywych i przekonywanie o potrzebie oszczędnego gospodarowania zasobami wodnymi.
 4. Wskazywanie przyczyn zanieczyszczeń wody z uwzględnieniem najbliższego środowiska.

TREŚCI NAUCZANIA

 1. Hydrosfera - rodzaje zasobów i ich podział.
 2. Zasoby wodne Polski i regionu, rodzaje zbiorników wodnych.
 3. Ochrona wód w przyrodzie.
 4. Klasy czystości wód, metody usuwania zanieczyszczeń.
 5. Wpływ zanieczyszczeń wody na życie biologiczne organizmów, w szczególności człowieka.
 6. Rodzaje zanieczyszczeń wód w Polsce w najbliższym otoczeniu, np. w rzece.
 7. Sposoby oszczędzania wody w gospodarstwie domowym i najbliższym otoczeniu.
rysunek
Wanda Stefanik-Palonek, Barbara Oparowska, Ścieżka ekologiczna - program. Odrębne zajęcia dla szkoły podstawowej klas 4-6