Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Cz. III
Ewaluacja programu

Ewaluacja ma na celu sprawdzenie, czy działania były skuteczne, czy osiągnięto zamierzone cele.

Powinna zakończyć się sporządzeniem sprawozdania zawierającego ocenę, wnioski i propozycje do przyszłych działań oparte na wynikach i ich interpretacji.

 1. Ewaluacji będzie podlegać:

  1. atrakcyjność programu dla ucznia
  2. atrakcyjność i skuteczność metod i form pracy w osiąganiu celu
  3. tematyka zajęć
  4. atmosfera w trakcie zajęć
  5. wykorzystanie czasu pracy, tempo pracy

 2. Przykładowe formy ewaluacji

  1. anonimowe ankiety
  2. formy graficzne (np. kwiat ewaluacyjny)
  3. testy i zadania skierowane do uczniów, wymagające praktycznych umiejętności
  4. tabele ewaluacyjne
  5. konkursy
  6. zgaduj - zgadule, zagadki, krzyżówki

ANKIETA DLA UCZNIÓW - PRZYKŁAD

 1. ocena w skali 1-6

  1. Jak oceniasz swoją wiedzę ekologiczną?
  2. W jakim stopniu wykorzystałeś zdobytą wiedzę ekologiczną i umiejętności w zadaniach, zabawach, wywiadach, ćwiczeniach i w życiu codziennym?
  3. W jakim stopniu pomógł Ci nauczyciel zrozumieć zagadnienia?
  4. Czy realizowane tematy były trudne?
  5. Oceń atrakcyjność, ciekawość tematyki zajęć?

 2. ankieta

  Zaznacz strzałką pod wybranym rysunkiem swoje ustosunkowanie do zajęć

:-):-|:-(
Wanda Stefanik-Palonek, Barbara Oparowska, Ścieżka ekologiczna - program. Odrębne zajęcia dla szkoły podstawowej klas 4-6