Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Cz. III
Wykaz literatury

 • Dziennik Ustaw nr 14 Podstawa Programowa MEN Warszawa 1999
 • Urszula Grygier, "Spotkania ekologiczne", Wydawnictwo Ekologiczne, Kraków 1999
 • praca zespołowa "Pakiet ekologiczny - woda", Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej, Kraków 2000
 • Elżbieta Tyralska-Wojtycza, "Transport", FWIE, Kraków 1994
 • Rosa Costa-Pak, "Ekologia i ochrona środowiska" - ilustrowana encyklopedia szkolna,Wydawnictwo Edukacyjne RES POLONA, Łódź 1997
 • "Woda dla Krakowa" - prospekt wydany przez MPWiK w Krakowie 1996
 • Barbara Veit, Christine Wolfrum, "Książka o odpadach", Polski Klub Ekologiczny 1995
 • Gertruda Maurer, "I ty chronisz środowisko", Polski Klub Ekologiczny, Kraków 1991
 • M. Grodzińska-Jurczak, "Wybrane zagadnienia ochrony środowiska" (zeszyt ćwiczeń), Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej, Kraków 1996
 • prof. R. Olaczek, dr. J. Hereźniak, "Polskie Parki Narodowe", PAROL, Kraków 1995
 • Zofia Musielewicz, "Jurajskie Parki Krajobrazowe" - prospekt
 • Cichy D., "Kształtowanie świadomości ekologicznej młodego pokolenia Polaków. Rola parków narodowych i rezerwatów biosfery w kształtowaniu świadomości ekologicznej młodzieży", Warszawa 1988
 • Janecki J., "Ekologia i ochrona środowiska w rolnictwie", 1997
 • Janecki J., "Przyroda w aspekcie estetycznym", KUL, Lublin 1999
 • Pieczyńska E., "Wybrane zagadnienia z ekologii. Materiały pomocnicze dla nauczycieli", WSiP, Warszawa 1980
 • Plichta B., "Program edukacji ekologicznej dla kl. IV-VI szkoły podstawowej", Toruń 2000
 • Praca zbiorowa "Zielona ścieżka. Edukacja ekologiczna. Przewodnik dla nauczycieli", WSiP, Warszawa 1996
 • Stępczak K., "Ochrona i kształtowanie środowiska", WSiP, Warszawa 1994
 • Unimski T., "Ekologia.Środowisko. Przyroda", WSiP, Warszawa 1995
 • Korzystano również z miesięcznika NOT-u poświęconemu kształtowaniu i ochronie środowiska pt. "AURA", szczególnie z następujących numerów 11, 12/2000, 1, 2, 3, 4/98
Wanda Stefanik-Palonek, Barbara Oparowska, Ścieżka ekologiczna - program. Odrębne zajęcia dla szkoły podstawowej klas 4-6