Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Dariusz Szwed, Kolorowe pojemniki. Czyli jak rozwiązać problem naszych śmieci

Pokazuje rozwiązania problemu odpadów komunalnych przez selektywną zbiórkę ułątwiającą ponowne użycie (reusing) bądź przerób (recykling) i bezpieczne składowanie. Stara się przybliżyć ideę opartą na haśle - "Zmniejszaj zużycie, używaj wielokrotnie, odzyskuj surowce wtórne". Zawiera liczne porady. Podaje też użyteczne adresy zakładów i firm w Krakowie zajmujących się zagospodarowywaniem odpadów. Zob. ZB nr 7(109)/98, s.71

Dariusz Szwed
Kolorowe pojemniki. Czyli jak rozwiązać problem naszych śmieci FWIE i FZ-Kraków
Kraków 1992
ISBN 83-905050-6-1
format: A5, 20 str., ilustracje, miękka okładka
waga: 24 g
cena: 1 zł