Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Debata dot. finansowania przedsiebiorczosci spolecznej - Krakow 13.12.2007

W imieniu Malopolskiej Szkoly Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP) oraz Partnerstwa realizujacego projekt „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii spolecznej"
mamy przyjemnosc zaprosic Panstwa do udzia�u w

Debacie oksfordzkiej pt. „Ta izba twierdzi, ze finansowanie ze srodkow publicznych psuje przedsiebiorczosc spoleczna", która odbedzie sia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w dniu 13 grudnia 2007 r. 10.30 - 14.00

Wiecej informacji dotyczacych debaty znajduje sie w zalaczniku oraz na stronie internetowej: www.ekonomiaspoleczna.msap.pl (zak�adka Debaty oksfordzkie)

Prosimy o przeslanie niniejszej wiadomosci Panstwa kolegom, partnerom, wspolpracownikom – zainteresowanym problematyka ekonomii spolecznej.

Uprzejmie prosze o potwierdzenie obecnosci u osob odpowiedzialnych za organizacje debaty do dn. 10 grudnia 2007 r.


Kontakt do organizatorow debaty:
Dorota Gozdz, e-mail: dorota.gozdz@gmail.com
tel. 012 292 68 99, fax 012 422 69 19
Marek Benio, e-mail: beniom@ae.krakow.pl
www.ekonomiaspoleczna.msap.pl

Regionalne Centrum Ekonomii Spolecznej w Krakowie
Malopolska Szkola Administracji Publicznej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Szewska 20/3
31-009 Krakow
tel. 012 292 68 99
faks 012 422 69 19
rcesk@msap.pl
www.ekonomiaspoleczna.msap.pl