Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

EcoZone 2007 - Międzynarodowe Seminarium Ekologiczne [17-20.04.2007]

Stowarzyszenie Manko - logo EcoZone - logo

W dniach 17-20 kwietnia odbędzie się w Krakowie Międzynarodowe Seminarium Ekologiczne EcoZone. Jest to kolejny projekt Stowarzyszenia Manko w ramach kampanii społecznej EkoSegregacja 2007, tym razem o zasięgu międzynarodowym. Celem projektu jest edukacja ekologiczna uczestników oraz porównanie rozwoju polityki ekologicznej w krajach europejskich. Do uczestnictwa w przedsięwzięciu zgłosili się członkowie organizacji studenckich i naukowych z Bułgarii, Rumunii, Walii, Hiszpanii oraz Malty. W ramach EcoZone podjęto współpracę z szerokim gronem ekspertów oraz uczelniami krakowskimi.

EcoZone - banner 2007

EcoZone to cztery interesujące dni, podczas których poruszone zostaną następujące kwestie:

  • Recykling - problematyka segregacji odpadów, zrównoważony rozwój
  • Zrównoważony transport,
  • Ziemia za 50 lat - skutki zmian klimatycznych, jak możemy temu zapobiec

Każda z nich organizowana jest na terenie innej uczelni krakowskiej (AGH, PK, UJ), tak aby ułatwić zainteresowanym uczestnictwo w panelach. Ze względu na międzynarodowy charakter seminarium odbędzie się ono w języku angielskim.

Wtorek to dzień pod znakiem RECYKLINGU: m. in. wizyta w nowoczesnej sortowni odpadów w Baryczy. Jest to doskonały przykład nowoczesnej inwestycji ekologicznej. Dla zagranicznych gości będzie to okazja do skonfrontowania polskich rozwiązań składowania odpadów, z tymi, które znają ze swoich krajów. Po południu odbędzie się konferencja na Akademii Górniczo Hutniczej, gdzie MPO Kraków przedstawi innowacyjne rozwiązania w gospodarce odpadami. Wprowadzeniem do całego cyklu konferencji będzie wystąpienie Pana Tomasza Bergiera z Fundacji Sendzimira na temat zrównoważonego rozwoju.

Środa - dzień TRANSPORTU, podczas którego odbędzie się uliczny happening "Rowerowa jazda na orientację". Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy i wyruszą na rowerach przez miasto by poznać krakowskie ścieżki rowerowe. Na trasie spotkają się z dodatkowymi utrudnieniami i zadaniami do wykonania. W ten sposób będą mieli okazję poznać i ocenić stan ścieżek rowerowych naszego miasta. Następnie goście zostaną zaproszeni na Politechnikę Krakowską, gdzie przedstawiciele projektu Civitas Caravel przybliżą uczestnikom wizję wolnego od korków Krakowa.

Czwartek to dzień KLIMATU. Uczestnicy seminarium zostaną zaproszeni do Elektrociepłowni Kraków S.A. Wizyta ma pokazać, że wytwarzanie i dostarczanie energii może iść w parze z troską o środowisko naturalne. A to dzięki wprowadzaniu nowoczesnych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań jakie stosuje EC. Po południu, przed Collegium Novum odbędzie się happening ekologiczny "Oszczędzaj energię", skierowany do krakowskich studentów.

Następnie, na Uniwersytecie Jagiellońskim zostanie przeprowadzona debata na temat skutków zmian klimatu. Wśród zaproszonych gości będą m.in. znany klimatolog - Wojciech Stępniewski z WWF (skupi się na zmianach klimatycznych - przyczynach, skutkach,przeciwdziałaniu) oraz przedstawiciel pozarządowej organizacji PNEC "Energie Cite", wyspecjalizowanej w promocji "czystej energii", który omówi problemy efektywnego gospodarowanie energią, poda modelowe rozwiązania w tej kwestii oraz podejmie temat alternatywnych źródeł energii.

Piątek będzie dniem PODSUMOWAŃ. Projekt zakończy się spotkaniem w trakcie którego uczestnicy seminarium spotkają się z mieszkańcami Krakowa. Z materiałów zebranych w ciągu trzech dni trwania seminarium powstanie prezentacja multimedialna, na kilku stoiskach przedstawione zostaną w interaktywny sposób ciekawe rozwiązania proekologiczne. Dla młodszych i starszych przewidziano wiele konkursów.

Stowarzyszenie MANKO
e-mail: ekologia@manko.pl
www.manko.pl

EcoZone - platkat reklamowy 2007

1. Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu MŁODZIEŻ.
2. Treści tego projektu niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Wspólnoty Europejskiej, czy Narodowej Agencji, i instytucje te nie ponoszą za nie odpowiedzialności.