Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Ekolokia, czyli ekologia lokalna

Już w marcu Centrum Edukacji Obywatelskiej rozpoczyna realizację nowego programu pod roboczą nazwą „Młodzi ambasadorzy skarbów natury małej ojczyzny”, promującego ekologię w skali lokalnej. Szkoły i samorządy zainteresowane aktywną promocją swojego regionu oraz wsparciem lokalnych działań młodych ludzi na rzecz ochrony środowiska – zapraszamy do współpracy!

Głównym celem programu jest stworzenie lokalnych koalicji wspierających działania proekologiczne młodych ludzi w ich najbliższej okolicy. Pomoże on społecznościom lokalnym zdobyć aktualną wiedzę na temat zasad ochrony środowiska naturalnego oraz globalnych powiązań i procesów związanych z jego wykorzystywaniem. Pokaże ekologiczne i społeczne skutki konkretnych wyborów konsumenckich i określonego stylu życia.
Przede wszystkim jednak ma zaktywizować młodych ludzi do działań związanych z ochroną środowiska w ich najbliższym otoczeniu, a także zapewnić im merytoryczne i organizacyjne wsparcie przy pomocy lokalnych władz.
W programie przewidziane są m.in. szkolenia i konferencje regionalne i ogólnopolskie, wsparcie ekspertów oraz pomoc merytoryczna poprzez coaching z wykorzystaniem specjalnie opracowanych materiałów i publikacji, a także interaktywnego serwisu internetowego.
Każda ze szkół i zespołów uczniowskich biorących udział w programie opracuje profesjonalną regionalną trasę turystyczną, promującą najciekawsze miejsca i skarby okolicznej przyrody. Uczniowie wezmą również udział w jej szerokiej promocji, m.in. przy pomocy patronujących akcji mediów, podczas ogólnopolskiej prezentacji projektów w Warszawie, a także na trasach wycieczkach opracowywanych wzajemnie przez uczniów ze szkół aktywnych w programie. Najciekawsze i najlepiej opracowane trasy trafią do „Przewodnika Eko-Turystycznego”, wydanego na koniec projektu.

Projekt będzie trwał dwa lata. CEO realizuje go wspólnie z grupą polskich partnerów – Organizacją Odzysku Rekopol, Ośrodkiem Działań Ekologicznych „Źródła”, Grupą eFTe, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Fundacją Wspierania Inicjatyw Ekologicznych – oraz z fundacjami ekologicznymi z Islandii, Argentyny i Norwegii. Partnerem medialnym programu jest „Gazeta Wyborcza”.

Chętnych do wzięcia udziału w programie – przede wszystkim szkoły i samorządy, którym zależy na promocji swojego regionu i wspieraniu zaangażowania młodych ludzi w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój, a także ekspertów zainteresowanych merytorycznym wsparciem projektu – zapraszamy do współpracy.

Zgłoszenia przyjmuje i Informacji udziela: koordynatorka programu Gabriela Lipska, tel. (022) 8758540 wew.120, e-mail: gabriela.lipska@ceo.org.pl.

Projekt finansowany jest z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.