Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Elżbieta i Andrzej Fuczkowie, VI wieków Przeciszowa

Publikacja ta przedstawia dzieje wsi Przeciszów na tle historii ziemi oświęcimsko-zatorskiej. Oprócz wiadomości historycznych w pracy znajdują się też informacje z dziedziny etnografii, psychologii czy historii sztuki. Opisane jest życie codzienne mieszkańców wsi, ich obyczaje, zwyczaje oraz kolejni właściciele i zabytki Przeciszowa. Informacje te oparte są w przeważającej części na starych dokumentach i materiałach źródłowych. Można tam znaleźć również 2 mapki przedstawiające księstwo oświęcimskie i zatorskie w XVI w., herby szlacheckie (Jastrzębiec i Pilawa) oraz kolorowe zdjęcia - plebania z XVIII w. (okładka), stary dom drewniany jako przykład typowego budownictwa w tym rejonie, ambona, drewniany spichlerz z XVIII w. i kapliczka przydrożna z XIX w.
Publikacja ta stanowi pierwszą część zapowiadanego opracowania - następne części obejmą swą problematyką dzieje parafii, szkoły oraz indeks pobliskich miejscowości.

Elżbieta i Andrzej Fuczkowie
VI wieków Przeciszowa
ZB
Kraków 1997
ISBN 83-87331-04-X
format: A5, 36 str., ilustracje, miękka, foliowana, kolorowa okładka
cena: 5 zł