Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Elżbieta Tyralska-Wojtycza, Ekokarty - czyste miasto

Jest to zestaw propozycji dydaktycznych (gier, zabaw, zadań i konkursów) dla dzieci, dotyczących problemu śmieci, przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Zawiera: * scenariusze inscenizacji, * przykłady powtórnego wykorzystania potencjalnych odpadów, * propozycje opracowania reklamy antyśmieciowej oraz sporządzania notatek popularyzujących segregację śmieci, * analizę zawartości domowego kosza na śmieci, * ćwiczenia dotyczące sposobów zagospodarowania odpadów z gospodarstw domowych, * przykłady wielokrotnego wykorzystania artykułów codziennego użytku. Wszystkie zajęcia mają charakter praktyczny, aktywizujący dzieci i młodzież do działań prośrodowiskowych. Całość wydrukowana jest na kolorowych kartkach i wzbogacona rysunkami.

Elżbieta Tyralska-Wojtycza
Ekokarty - czyste miasto
FWIE
Kraków 1995
ISBN 83-905050-5-3
format: A4, 20 str., ilustracje
waga: 60 g
cena: 4 zł