Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Elżbieta Tyralska-Wojtycza, Ewa Stojak-Ślęczek, Ekospotkanie - propozycje gier środowiskowych

Książka ta pomyślana jest jako zbiór 31 gier związanych z zagadnieniami środowiskowymi dotyczącymi zarówno środowiska przyrodniczego, jak i gospodarowania zasobami przyrody we własnym domu. Ekospotkanie może być realizowane w trakcie pojedynczej lekcji w szkole, podczas zajęć pozalekcyjnych, w ramach wyjazdów do tzw. "zielonych szkół" oraz w innych sytuacjach związanych z edukacją formalną i nieformalną. Opracowanie zawiera także zestaw odpowiedzi, co usprawnia organizację zabaw i konkursów.

Elżbieta Tyralska-Wojtycza, Ewa Stojak-Ślęczek
Ekospotkanie - propozycje gier środowiskowych
ROEE i FWIE
Kraków 1995
ISBN 83-901177-7-0
format: A4, 64 str., ilustracje
waga: 154 g
cena: 6 zł