Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Energia jądrowa na świecie

Energia marginalna i schyłkowa
Energia jądrowa jest nierówno rozprzestrzeniona na świecie. Występuje tylko w 32 krajach. 6 z nich (USA, Francja, Japonia, Niemcy, Rosja, Korea Płd.) produkuje 3/4 światowej elektryczności atomowej. Połowa reaktorów znajduje się w Europie Zachodniej (zob. str. 24 – 25).
Energia nuklearna to tylko 4,1% energii konsumowanej na świecie. Obecnie zamyka się więcej reaktorów niż buduje. Ani jeden nie jest konstruowany w Europie Zachodniej ani Ameryce Płn. Słaba ekspansja w Azji i Ameryce Płd. ma mały wpływ na schyłek przemysłu nuklearnego w ogóle i na jego marginalną rolę w produkcji elektryczności na świecie.
Nawet scenariusz opublikowany w 2002 r. przez AIE (Międzynarodową Agencję do spraw Energii), który - opierając się na aktualnych tendencjach - przewiduje zwiększenie zużycia energii o 66% do r. 2030, przewiduje równocześnie stagnację energii nuklearnej.
podział na sektory % udział w produkcji elektryczności % udział w konsumpcji energii
węgiel 39,1% 23,7%
gaz ziemny 17,4% 21,3%
produkty naftowe 7,9% 35,2%
woda 17,1% 4,2%
wiatrowa, geotermia, słoneczna 1,6% 0,4%
biomasa - 11,1%
nuklearna 16,9% 4,1%
ogółem 100% 100%

@mapa: @

Ameryka Północna
Aktualnie nie ma żadnego projektu konstrukcji elektrowni jądrowej. W Stanach Zjednoczonych ostatnie zamówienie takiej elektrowni miało miejsce w r. 1973.
Zapowiedzianemu w 2000 r. powrotowi do energii nuklearnej nie towarzyszą żadne konkretne działania. Ta orientacja ma niewielkie szanse wsparcia ze strony prywatnych inwestorów amerykańskich, którzy wiedzą, że bez pomocy państwa energia nuklearna nie jest rentowna.
Były Związek Radziecki i kraje wschodnie
Sytuacja jest bardziej niepokojąca: ze względu na brak środków elektrownie są w opłakanym stanie. Trzeba by było miliardów euro dla utrzymania tego kłopotliwego spadku z okresu sowieckiego. Kraje Europy Zachodniej, poprzez Unię Europejską, inwestują w polepszanie bezpieczeństwa na Wschodzie, ale w eksploatacji pozostaje jeszcze 11 reaktorów typu Czarnobyl. UE uczestniczy w utrzymaniu energii nuklearnej w regionie i ma nawet zamiar finansować nowe konstrukcje.
Azja
Azja jest jednym z niewielu miejsc świata, gdzie energia nuklearna jest w ekspansji: budowane jest 19 reaktorów w 7 krajach.
W Chinach i Indiach energia nuklearna rozwija się, ale zostaje marginalna, produkując mniej niż 3% elektryczności. W Korei Płd. w ciągu 10 lat jest przewidziane przejście z 38 do 45% elektryczności nuklearnej.
W Japonii sektorem nuklearnym (który produkuje 34% elektryczności), wstrząsnęły powtarzające się skandale (zob. str. 4). Opinia publiczna coraz bardziej kwestionuje trwające budowy elektrowni.
Inne rejony świata
Afryka: tylko RPA ma 2 funkcjonujące reaktory. Ameryka Płd.: 4 reaktory w 2 krajach. Bliski Wschód: w Iranie 2 reaktory są w budowie, z pewnością w celu uzyskania broni jądrowej (zob. str. 18).
Źródła: Les centrales nucleaires dans de monde (CEA) – Nuclear Energy in the World
(Mycle Schneider).


Europa

Kraje, które odrzuciły energię nuklearną


Austria
Odrzucenie energii nuklearnej zostało przegłosowane w referendum w 1978 r.: jedyna elektrownia, która była już zbudowana i gotowa do funkcjonowania, nigdy nie została uruchomiona. Od 1999 r. zakaz używania energii nuklearnej jest zapisany w konstytucji.
Dania
5 reaktorów planowanych w 1976 r. nigdy nie zostało zbudowanych. W 1985 r. rząd przyjął ostatecznie stanowisko przeciwne energii nuklearnej.
Grecja
Różnorodne plany konstrukcji nigdy nie zostały wdrożone. W 1982 r. rząd zdecydował, że żaden reaktor nie zostanie zbudowany.
Irlandia
Nie powstała żadna elektrownia jądrowa, mimo decyzji o budowie z 1974 r.
Włochy
Są jedynym państwem nuklearnym, które natychmiast wyciągnęło wnioski z katastrofy w Czarnobylu: w 1988 r. referendum postanowiło ostatecznie odrzucić energię nuklearną. Budowa 5 nowych reaktorów została przerwana a w 1990 r. 4 aktywne reaktory zostały zamknięte.
Norwegia
Plany budowy zostały definitywnie porzucone w 1986 r.
Portugalia
Plany budowy powstałe w 1971 zostały definitywnie porzucone w 1995 r.

Kraje w trakcie odchodzenia od energii nuklearnej

Belgia

Belgia jest trzecim krajem świata najbardziej zależnym od energii nuklearnej (po Francji i Litwie) - 57% elektryczności nuklearnej. Nie przeszkodziło to przyjąć w 2003 r. ustawy o odejściu od energii nuklearnej, która zakazuje budowy nowych elektrowni jądrowych i przewiduje zamknięcie 7 reaktorów między r. 2015 i 2025, najpóźniej po 40 latach eksploatacji.
Niemcy
Decyzja o stopniowym odejściu od energii nuklearnej została podjęta w 1998. Przewiduje zamknięcie 19 reaktorów, po średnio 32 latach eksploatacji (albo do r. 2020, granica została określona przez maksymalną ilość elektryczności nuklearnej a nie przez datę zamknięcia) i zakaz konstrukcji nowych elektrowni jądrowych (zob. też str. 33).
Holandia
Ostatni aktywny reaktor nuklearny miał być zatrzymany w 2004, ale decyzja została przesunięta do 2013. Żadna nowa konstrukcja nie jest przewidziana.
Szwecja.
Referendum w 1980 zdecydowało o ograniczeniu ilości reaktorów do 12 i zakłada ostateczne odejście od energii jądrowej najpóźniej w 2010 r. Od tego czasu 1 reaktor został zamknięty w 1999 r. ale data zamknięcia 11 innych została przesunięta.
@
Żaden kraj Europy nas już nie chce
- Co za ironia! Pozostaje nam tylko ojczyzna praw człowieka i EDF.
@

Kraje bez projektu powrotu do energii nuklearnej

Wielka Brytania
Energia nuklearna została sprywatyzowana, nie bez problemów, ale rząd musi ponownie przejąć na siebie znaczną część kosztów. W lutym 2003 r., ogłoszono, że nie przewiduje się budowy żadnej elektrowni jądrowej i że polityka energetyczna ma skoncentrować się przede wszystkim na energiach odnawialnych i oszczędzaniu energii.
Hiszpania
Od 1981 r. żadnej elektrowni jądrowej w budowie ani żadnego projektu. Nowe zdolności produkcyjne są zorientowane ku elektrowniom gazowym i jednemu z najambitniejszych na świecie programów wykorzystujących energię wiatru. W 2004 r. nowy szef rządu zapowiedział swoje zaangażowanie po stronie odejścia od energii nuklearnej.
Szwajcaria
Przegłosowane w 1993 r. 10-letnie moratorium na wszystkie budowy elektrowni jądrowych zostało zawieszone w 2003 r. W 2004 r. nie powzięto żadnej decyzji o wznowieniu.

Jedyny kraj przewidujący konstrukcję nowego reaktora
Finlandia
Po latach sporów, w 2002 r. parlament zaakceptował budowę piątego reaktora. W 2004 r. AREVA przedstawiła propozycję EPR (przewidywana data oddania do użytku to 2009 r.) podczas gdy ten typ reaktora nigdy jeszcze nie został zbudowany! W końcu 2004 r. wybór pozostawał jeszcze do zaakceptowania przez autorytety fińskiego bezpieczeństwa.

Komentarze

Orłowski Zygmunt 23-09-2008
Cykl „prostowanie” maszyny METOZ przy pomocy prawa Pascal’a.
Uproszczona wersja prawa Pascal’a:
CIŚNIENIE ZEWNĘTRZNE WYWIERANE NA CIECZ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W NACZYNIU ZAMKNIĘTYM ROZCHODZI SIĘ JEDNAKOWO WE WSZYSTKICH KIERUNKACH.
Proponuję wydrukować : http://www.nets.pl/~metozor/prolog_metoz.html
lub : http://metozor.nets.pl/prolog_metoz.html
Obrazki przedstawiają model, który jest dowodem, że przy pomocy prawa Pascal’a można tworzyć energię i unieważnić t.zw. „ prawo zachowania energii.”
**************************************************************************.
„Realizator” jest szczelnie zamkniętym , napełnionym wodą, zbiornikiem , zamontowanym na pospolitej wadze dwuszalkowej. Dno zbiornika to elastyczna, nieprzemakalna tkanima ułożona na obydwu szalkach. Na górnej pokrywie zbiornika zainstalowany jest za pośrednictwem trójdrożnego zaworu, „ inicjator ”. Inicjator jest metalową rurką o długości 200 cm. Powierzchnia otworu rurki = 1 cm. W inicjatorze jest słup wody = 100cm
Cykl „ WYCHYLENIE ”
Jednorazowe napełnienie wodą „ realizatora ” do poziomu górnej pokrywy, wywołuje maksymalne wychylenie dźwigni wagi np na prawą stronę modelu.
***************************************************************************
Moment obrotowy prawej części dźwigni / mimo skracania się ramienia dźwigni / WZRASTA, ponieważ szalka jest obciążana powiększającym się słupem wody. Prawa szalka dąży do zna-lezienia się w dolnym martwym punkcie. Następuje to gdy prawe zakończenie dźwigni napotka próg zamontowany na stałe w opisywanej wadze.
**************************************************************************
Moment obrotowy lewej części dźwigni , / mimo wzrostu długości ramięnia dźwigni / MALEJE
ponieważ lewa szalka jest obciążona niskim słupem wody. Lewa szalka nie dotyka pokrywy zbiornika.
***************************************************************************
Cykl „ PROSTOWANIE ”
Dla napełnienia wodą pionowej rurki „ inicjatora” do wysokości 100 cm konieczne jest wykonanie jednorazowej pracy, której wielkość można pominąć. Woda ta jest stałym elementem
modelu.
**************************************************************************
Połączenie / przy pomocy kurka trójdrożnego / słupa wody ” inicjatora „ z wodą znajdującą się w zbiorniku, wywołuje zgodnie z prawem Pascala , ciśnienie hydrostatyczne = 100 G na każdy cm2 każdej ścianki zbiornika a także powierzchnię każdej szalki . Każda szalka ma powierzchnię = 100 cm 2
Powstała następująca sytuacja: lewa i prawa szalka otrzymały identyczne naciski pochodzące od słupa wody „ inicjatora”.
Lewa szalka o powierzchni 100 cm2 znalazła się pod naciskiem 100 cm słupa wody. 100cm2 x 100 G = 10 000 g . = 10 kG. ale ponieważ posiada dłuższe ramię dźwigni , posiada większy moment obrotowy.
Prawa szalka o powierzchni 100 cm2 znalazła się pod naciskiem 100 cm słupa wody. 100 cm2 x 100 G = 10 000 g = 10 kG ale ponieważ posiada posiada krótsze ramię , posiada mniejszy moment obrotowy.
W tej sytuacji dźwignia wagi dąży do uzyskania położenia poziomego i uzyskuje takie położenie. Momenty obrotowe poziomo ustawionej dźwigni są teraz jednakowe.
Ponowny cykl „ WYCHYLENIE” można wywołać ustawiając kurek trójdrożny w taki sposób aby odciąć wodę „realizatora” od wody w zbiorniku. Realizator należy połączyć z wolną atmosferą Ciśnienie wody w zbiorniku zostanie zlikwidowane. . Pojawi się cykl „wychylenie”.
***************************************************************************
Aby wywolać cykl „ prostowanie ” należy przy pomocy kurka trójdrożnego połączyć słup wody „inicjatora” z wodą w zbiorniku. Woda w zbiorniku uzyska ciśnienie od realizatora.
Można wywołać dwukrotnie większe momenty cyklu „prostowanie”. Wystarczy w „realizatorze” zainstalować słup wody o wysokości 200 cm..
Można zbudować cztery razy większy model i uzyskać cztery razy większe momenty
obrotowe nie zmieniając wymiarów „inicjatora”.
***************************************************************************
Powyżej opisane doświadczenie unieważnia prawdziwość dogmatu p.t. „ prawo zachowania energi.” Cała ludzkość może otrzymywać czystą, darmową energię elektryczną.
UWAGA. Osoba budująca powyżej opisany model może spodziewać się wycieku wody ze zbiornika na zewnątrz modelu. Stosując dżwignię o innych wymiarach można uzyskać pojedynczy cykl „ prostowanie” bez tej wady.
UWAGA!!! KIERUNKI WEKTORÓW MOMENTÓW W OBYDWU CYKLACH SĄ ZGODNE Z KIERUNKIEM WEKTORA GRAWITACJI ZIEMI.

Orłowski Zygmunt 02-02-2008
ENERGIA elektryczna drożeje i będzie drożeć.
Pewien zawodowy naukowiec , autentyczny dr inż. B.G. z Instytutu Maszyn Przepływowych P.A.N. w Gdańsku i stały członek kierownictwa Gdańskiego Towarzystwa Naukowego w Gdańsku , aż 106 dób wpatrywał się w obrazki 1, 2 , 3, 4 .
W rozmowie telefonicznej w dn. 17 września 2007 wyznał mi, że zachowanie się zwykłej, dwu szalkowej wagi ukazanej na obrazku nr 4 jest dla niego niezrozumiałe, nie jest opisane w literaturze naukowej, jest fałszem i dlatego zrezygnował z rozpatrywania całego zagadnienia. Odpowiedziałem , że posiadam taką wagę, która tak się zachowuje. Radził wyrzucić moją wagę do śmietnika. Taką wagę można kupić w sklepie ze starociami. Można było przeprowadzić eksperyment w moim mieszkaniu. Nie odpowiadała mu moja waga, ponieważ nadawała się tylko do wyrzucenia na śmietnik.
Cała trudność związana z tym eksperymentem polega na dobraniu odpowiednich ciężarów: jeden mały ciężar \" q\" i dwa duże, równe sobie ciężary \"Q\" . Mały ciężar należy położyć na prawej szalce. Gdy prawa szalka dosięgnie nieruchomego elementu wagi, należy na prawej szalce położyć jeden z dwu dużych ciężarów a na lewej szale drugi duży ciężar. Dźwignia wagi zmieni swój kąt wychylenia na mniejszy. To znaczy, że prawa szalka uniesie się nad prawym nieruchomym elementem wagi .
Na obrazkach 05, 06; 07, 08; 09 jest ukazane podobne doświadczenie już z podanymi przykładowymi ciężarami. Te obrazki 05, 06. 07, 08, 09 nie zostały zauważone przez dr inż. B.G.
Opis doświadczenia z odręcznie wykonanym rysunkiem i opis zachowania się modelu udowadniający, że możliwym jest wielokrotne wykonanie cyklu prostowanie bywał przesyłany od 1980 r uczelniom technicznym, instytucjom naukowym itp.
Pierwszy raz zgłosiłem mój pomysł do Instytutu Maszyn Przepływowych w Gdańsku .Po kilku tygodniach otrzymałem odpowiedź gdzie trzykrotnie zapewniano mnie, że opisywany przeze mnie rezultat nie jest zgodny z prawem zachowania energii. Dołączony był nawet dowód matematyczny na cała stronę A 4 .
Nikt nie zażądał pokazania modelu w celu sprawdzenia przebiegu doświadczenia. Pisemne odpowiedzi, czasem poparte matematycznymi wywodami zapewniały, że opisywane przeze mnie zachowanie się wspomnianego modelu jest niemożliwe, ponieważ byłoby to sprzeczne z dogmatem fizyki o nazwie : \"PRAWO ZACHOWANIA ENERGII\".
Nie zauważano, że cykl prostowanie jest zgodny z prawem Pascal ‘a , na które powoływałem się.
Załącznik : http://www.nets.pl/~metozor/prolog_metoz.html do niniejszego pisma , ukazuje bardzo proste, wręcz prymitywne i niekosztowne urządzenie oraz zgodny z logiką sposób wykonania eksperymentu, który na pewno unieważni pisemne opinie naukowców. Fizyka opiera się na doświadczeniach. Tu dogmat jest ważniejszy od doświadczenia .

Z obrazkowego opisu a także z obserwacji eksperymentu wynika , że:

1/ wysokość słupa cieczy INICJATORA posiada znaczący , proporcjonalny wpływ na wielkość momentu prostującego dźwigni równoramiennej REALIZATORA. Obrazek 13.

2/ wielkość REALIZATORA także ma znaczący , proporcjonalny wpływ na wielkość momentu prostującego DŹWIGNI RÓWNORAMIENNEJ REALIZATORA. Obrazek 13.

3/ wykonanie cyklu \"prostowanie\" modelu maszyny METOZ jest możliwe, mimo, że nie jest zgodne z prawem zachowania energii.
Wniosek z eksperymentu przedstawionego na obrazkach jest następujący:

\"ENERGIĘ MOŻNA TWORZYĆ\"
ponieważ \" PRAWO ZACHOWANIA ENERGII \" toleruje przebieg tworzenia energii, przy pomocy prawa Pascal ‘ a.
*******************************************************************
Fanatyczna wiara naukowców w uniwersalność prawa zachowania energii , bardzo skutecznie uniemożliwia powtórzenie eksperymentu ukazanego na załączonych obrazkach.
Zwracam uwagę , że ten opisany na załączniku eksperyment służy tylko do udowodnienia , że realizacja cyklu PROSTOWANIE jest niepodważalnym , bardzo pożytecznym i łatwym do sprawdzenia faktem, który można wykorzystać w maszynie METOZ zdolnej do produkcji czystej i taniej energii elektrycznej.
ENERGIA ELEKTRYCZNA MOŻE BYĆ BARDZO TANIA.
Czytelniku!!! Jeżeli nie chcesz drogiej energii elektrycznej i nie chcesz ocieplenia KLIMATU ZIEMI a posiadasz taką wagę dwu-szalkową ukazaną na obrazku nr 1 , przeprowadź doświadczenie ukazane na obrazkach 01, 02, 03, 04 . Opis doświadczenia wyślij na adres:
akademia@pan.pl
Pokaż ten eksperyment znajomym . Namów ich aby przeprowadzili takie doświadczenie a jego opis wysłali także na adres :
akademia@pan.pl
Na ten adres wysłałem podobny w treści list.
Może ktoś się zainteresuje tym tematem . Może energia elektryczna zacznie tanieć.
metozor@nets.pl
Orłowski Zygmunt.
P.S. Udzielam wyczerpujących informacji na w/w temat

Orłowski Zygmunt 27-06-2008
Zapytano pewnego razu Einsteina, w jaki sposób pojawiają się odkrycia, które przeobrażają świat. Wielki fizyk odpowiedział:
- Bardzo prosto. Wszyscy wiedzą, że czegoś zrobić nie można. Ale przypadkowo znajduje się jakiś nieuk, który tego nie wie. I on właśnie robi odkrycie.

Orłowski Zygmunt 20-09-2008
Cykl „prostowanie” maszyny METOZ przy pomocy prawa Pascal’a.
Uproszczona wersja prawa Pascal’a:
CIŚNIENIE ZEWNĘTRZNE WYWIERANE NA CIECZ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W NACZYNIU ZAMKNIĘTYM ROZCHODZI SIĘ JEDNAKOWO WE WSZYSTKICH KIERUNKACH.
Proponuję zapoznać się z linkiem: http://www.nets.pl/~metozor/prolog_metoz.html
lub : http://metozor.nets.pl/prolog_metoz.html
Obrazki przedstawiają model, który jest dowodem, że przy pomocy prawa Pascal’a można tworzyć energię i unieważnić t.zw. „ prawo zachowania energii.”
**************************************************************************.
„Realizator” jest szczelnie zamkniętym , napełnionym wodą, zbiornikiem , zamontowanym na pospolitej wadze dwuszalkowej. Dno zbiornika to elastyczna, nieprzemakalna tkanima ułożona na obydwu szalkach. Na górnej pokrywie zbiornika zainstalowany jest za pośrednictwem trójdrożnego zaworu, „inicjator”. Inicjator jest metalową rurką o długości 200 cm. Powierzchnia otworu rurki = 1 cm. W inicjatorze jest słup wody = 100cm
Cykl „ wychylenie ”
Napełmienie zbiornika wodą do poziomu górnej pokrywy,/ jednorazowe / wywołuje maksymalne wychylenie dźwigni wagi np. na prawą stronę modelu.
***************************************************************************
Moment obrotowy prawej części dźwigni / krótkie ramię dźwigni / jest duży, ponieważ szalka jest obciążona wysokim słupem wody. Prawa szalka znalazła się w dolnym martwym punkcie. Prawe zakończenie dźwigni opiera się teraz na progu zamontowanym na stałe w opisanej na wstępie – wadze z dźwignią równoramienną
**************************************************************************
Moment obrotowy lewej części dźwigni / długie ramię dźwigni / jest mały ponieważ lewa szalka jest obciążona niskim słupem wody. Lewa szalka nie dotyka pokrywy zbiornika.
***************************************************************************
Cykl „ PROSTOWANIE ”
Dla napełnienia wodą pionowej rurki „ inicjatora „ do wysokości 100 cm konieczne jest wykonanie jednorazowej pracy, której wielkość można pominąć.
**************************************************************************
Połączenie / przy pomocy kurka trójdrożnego / słupa wody ”inicjatora „ z wodą znajdującą się w zbiorniku, wywołuje zgodnie z prawem Pascala , ciśnienie hydrostatyczne = 100 G na każdy cm2 każdej ścianki zbiornika a także powierzchnię każdej szalki . Każda szalka ma powierzchnię = 100 cm 2
Powstała następująca sytuacja: lewa i prawa szalka otrzymały identyczne naciski pochodzące od słupa wody „ inicjatora”
Lewa szalka o powierzchni 100 cm2 znalazła się pod naciskiem 100 cm słupa wody. 100cm2 x 100 G = 10 000 g . = 10 kG. ale ponieważ posiada długie ramię dźwigni -posiada duży moment obrotowy.
Prawa szalka o powierzchni 100 cm2 znalazła się pod naciskiem 100 cm słupa wody. 100 cm2 x 100 G = 10 000 g = 10 kG ale ponieważ posiada posiada krótkie ramię dźwigni , posiada mały moment obrotowy.
W tej sytuacji dźwignia wagi dąży do uzyskania położenia poziomego i uzyskuje takie położenie. Momenty obrotowe poziomo ustawionej dźwigni są teraz jednakowe.
Cyk „ wychylenie” można zrealizować ustawiając kurek trójdrożny w taki sposób aby odciąć wodę „realizatora” od wody w zbiorniku. Realizator połączyć z wolną atmosferą Ciśnienie wody w zbiorniku zostanie zlikwidowane. . Pojawi się cykl „wychylenie”.
***************************************************************************
Aby wywolać cykl „ prostowanie „ należy przy pomocy kurka trójdrożnego połączyć słup wody „ inicjatora „ z wodą w zbiorniku. Woda w zbiorniku uzyska ciśnienie od realizatora.
Można wywołać dwukrotnie większe momenty cyklu „prostowanie”. Wystarczy w „realizatorze” zainstalować słup wody o wysokości 200 cm..
Można zbudować cztery razy większy model i uzyskać cztery razy większe momenty
obrotowe nie zmieniając wymiarów „inicjatora”.
***************************************************************************
Powyżej opisane doświadczenie unieważnia prawdziwość dogmatu p.t. „ prawo zachowania energi.” Cała ludzkość może otrzymywać czystą, darmową energię elektryczną.
UWAGA. Osoba budująca powyżej opisany model może spodziewać się wycieku wody ze zbiornika na zewnątrz modelu. Stosując dżwignię o innych wymiarach można uzyskać pracę bez tej wady.
***************************************************************************

Orłowski Zygmunt 10-04-2008
Fundamentalny dogmat fizyki o nazwie ” prawo zachowania energii ”
Wg E.M.Rogers’a , autora pięciu tomów ” Fizyka dla dociekliwych” /przetłumaczone i podane dla polskiego czytelnika w sposób doskonały / w części nr 3 p.t.”Cząsteczki i energia” na str. 87 , jest zdanie, cytuję dosłownie:
W wielu zwykłych mechanicznych procesach ( spadanie głazów, rozkręcanie sprężyny, ruch układu ciężarów i bloków) suma energii kinetycznej (E. K ) i energii potencjalnej ( E.P.) pozostaje stała. To zachowanie energii ( E.K. + E.P. ) = constans, nie jest niczym zaskakującym, skoro, jak zobaczymy później , E.K i E.P są tak zdefiniowane i dobrane, aby równanie uczynić prawdziwym.
**************************************************
Z tego można wysnuć wniosek, że to prawo jest wynikiem demokratycznego głosowania. Po prostu większość fizyków tak postanowiła i dała motłochowi autentyczny dogmat do uwierzenia po nazwą :
PRAWO ZACHOWANIA ENERGII.


Orłowski Zygmunt 15-04-2008

Podaję poniżej nazwiska ODWAŻNYCH N I E U K Ó W i jednocześnie twórców cudów gospodarczych Stanów Zjednoczonych:
****************************************************************************************************
1/ Wright Orwille i jego brat Wright Willbur / zawód : NAPRAWIACZE ROWERÓW / ZBUDOWALI PIERWSZY NA ŚWIECIE SAMOLOT / i udowodnili w 1903 r , że możliwym jest kontrolowane latanie w powietrzu przy pomocy urządzenia cięższego od powietrza. W tamtych czasach obowiązywał naukowy dogmat , że w powietrzu może unosić się tylko konstrukcja lżejsza od powietrza.
***************************************************************************************************
2/ Samuel Morse /1791 – 1872 / zawód : ARTYSTA / . Budowniczy pierwszego na świecie APARATU I SYSTEMU TELEGRAFICZNEGO , który w 1843 r umożliwił graficzny kontakt pomiędzy Baltimore i Washington.
***************************************************************************************************
3/ Edison Thomas, Alva / 1847 – 1931 / zawód : SPRZEDAWCA GAZET /, wynalazca ELEKTRYCZNEJ LAMPY i wielu innych ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ .
***************************************************************************************************
4/ Disney Walt /1901- 1966 / zawód : KIEROWCA AMBULANSU / Twórca FIMÓW RYSUNKOWYCH DLA DZIECI. Budowniczy Disneyland w Kaliforni i DisneyWorld na Floridzie.
****************************************************************************************************
5/ Henry Ford / 1863 – 1947 / / zawód : ROLNIK I MECHANIK / Wykonał w 1893 r PIERWSZY SAMOCHÓD NAPĘDZANY BENZYNĄ / w tamtych czasach benzyna była produktem ubocznym/ i PIERWSZY TRAKTOR DLA ROLNICTWA W 1915 . Twórca ‘’ Ford Motor Company ‘’ w Detroit gdzie zastosował pierwszą na świecie TAŚMOWĄ PRODUKCJĘ SAMOCHODÓW.
****************************************************************************************************
6/ Aleksander Graham Bell Aleksander / 1847 – 1922 / zawód : NAUCZYCIEL MUZYKI / WYNALAZCA TELEFONU.
TWÓRCA ” Bell System of Telefon Company. ”
****************************************************************************************************
To oni, JEDNOSTKI ODWAŻNE , zbudowali potęgę gospodarczą i militarną o nazwie:
STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI PÓŁNOCNEJ.
************************************************************
Całe zagadnienie dot. energii jest bardzo proste.
Wystarczy otworzyć:GOglee;metozor;http://www.nets.pl/~metozor/?S=A
Tam nie ma opisów zmartwień. Tam nie ma stękania. Tam jest opisany sposób na otrzymywanie czystej, darmowej energii. Materiał jest zrozumiały dla osób posiadających fundamentalne wiadomości nauki zwanej\"fizyka\". Zapoznawanie się należy zacząć od:
http://www.nets.pl/~metozor/fundament.html
Udzielam dodatkowych informacji. metoz@wp.pl
************************************************************

Orłowslki Zygmunt 11-04-2008
Naukowiec, dr inż mech, kierując samochodem,
czasem wyłącza sprzęgło, naciska nogą pedał hydraulicznego hamulca i powoduje znmniejszenie prędkości samochodu. Taki efekt hamowania samochodu
nie jest zgodny z prawem zachowania energii / skąd tak znaczny przyrost energii o przeciwnym kieruku do biegu samochodu, wywołany tylko jedną nogą?/
Taki proces hamowania jest zgodny z prawem Pascal\'a i jednocześnie niezgodny z prawem zachowania energii ,A MIMO TO SKUTECZNY I POWSZECHNIE STOSOWANY W SAMOCHODACH.
Taki dr. inż. uważa, że w samochodzie nie musi być stosowane prawo zachowania energii.

Ten sam dr.inż uważa, że w maszynie METOZ opisanej na
www.nets.pl/~metozor/prolog_metoz.html
zdolnej do produkcji energii i wykorzystującej to samo prawo Pascal\'a , nie może powstawać energia , ponieważ byłoby to niezgodne z prawem zachowania energii.
GDZIE TU JEST JAKAŚ LOGIKA???


Orłowski zygmunt 13-10-2008
Wstępny opis maszyny METOZ.
Wymiary maszyny METOZ:
2 tłoki, każdy o pow. = 2 m2
naksymalne wychylenie dżwigni 25o
Ilość pracującej wody 2 000 l
Maksymalne ciśnienie pow. 5 kG/cm2
Całkowita długość dźwigni równoramiennej 2 x 0.866 m = 1 .732 m
wysokość dżwigni 0.5 m
Przypuszczalna długość maszyny 4 - 5 m
przypuszczalna wysokość maszyny 2 m
przypuszczalna szerokosć maszyny 2 m
Otrzymana praca w cyklu \"wychylenie\" 4838.9 kGm
otrzymana praca w cyklu \"prostowanie\" 251.727 kGm
Maszyna METOZ nie zużywa : wody i powietrza.
Scianki cylindrów nie posiadają kontaktu ze ściankami tłoków.
Uszczelnienie przestrzeni pmiędzy tłokami a cylindrami przy pomocy płótna / coś w rodzaju pończoch. /
Uwaga!!!!
UWAGA!!! KIERUNKI WEKTORÓW MOMENTÓW W OBYDWU CYKLACH SĄ ZGODNE Z KIERUNKIEM WEKTORA GRAWITACJI Ziemi.