Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Energia nuklearna i zatrudnienie

Odejście od energii nuklearnej: szansa na zatrudnienie


Energia nuklearna nie daje gwarancji zatrudnienia

Żeby powiększyć rentowność, EDF szuka redukcji wszystkich kosztów. Przejawia się to przede wszystkim przez likwidację tysięcy miejsc pracy w ciągu ostatnich lat. Co więcej, niepewność pracy rozpowszechnia się w związku z coraz częstszym zatrudnianiem pracowników sezonowych. Można się obawiać tego upadku społecznego i jego konsekwencji dla bezpieczeństwa nuklearnego.
Energie odnawialne: wspaniały potencjał dla tworzenia miejsc pracy
  • Wg studium Safire (patrz tabela) ilość miejsc pracy w energetyce jądrowej stanowi połowę tych stworzonych przez energetykę opartą na paliwach kopalnych. Cykle odnawialne oferują większą ilość miejsc pracy niż cykle wyczerpywalne.
  • Co do energooszczędności, wiele opracowań wykazało, że sprzyja ona bardziej tworzeniu miejsc pracy niż produkcja energii. Doradztwo, projektowanie, instalacja, utrzymanie itd. - wszystko to stanowi świetne źródło użytecznych miejsc pracy, trwałych, dobrze rozłożonych w terenie.

Ilość miejsc pracy w cyklach produkcji energetycznej w Niemczech wg studium SAFIRE
  liczba stworzonych miejsc pracy (w milionach ECU 1990)
gaz 9
paliwo 12,5
energia nuklearna 19,3
węgiel 22
energia słoneczna 23
energia wiatrowa 27
biomasa 30
małe elektrownie wodne 47


Z liczb tych można wyciągnąć wniosek, że samo zastąpienie energii nuklearnej przez paliwa kopalne byłoby obojętne dla ilości miejsc pracy. Natomiast stopniowe odejście od energii jądrowej, szeroko oparte na energiach odnawialnych i energooszczędności, stworzyłoby więcej miejsc pracy niż zostałoby zlikwidowanych. Co do warunków pracy, to w energetyce odnawialnej są one z założenia bardziej sprzyjające ludziom niż w elektrowniach jądrowych.
Jakie propozycje dla pracowników cyklu nuklearnego?
Z jednej strony, nawet gdyby zdecydowano by o całkowitym zaprzestaniu korzystania z energii nuklearnej, to jest taka ilość substancji radioaktywnych do składowania i zarządzania, tyle elektrowni do zburzenia, że będzie potrzeba na to umiejętności i pracy ludzi z tej branży przez dziesiątki lat.
Z drugiej strony, spowoduje to oczywiście konieczność pomocy społeczeństwa w przekwalifikowaniu się do pracy w sektorach mniej szkodliwych. Mimo wszystko, francuskie związki zawodowe pracowników energetyki bronią zębami i pazurami tej branży, każąc wierzyć, że robią to ze względu na interes społeczny. Energia nuklearna jest niestety francuskim wyjątkiem także u związkowców, ponieważ Europejska Konfederacja Związków Zawodowych podkreśla pozytywny wpływ rozwoju energii odnawialnych na ilość miejsc pracy.
Zawód przyszłości: doradca energooszczędności
Kilka społeczności lokalnych stworzyło już miejsca pracy dla techników, których zadaniem jest skuteczne zarządzanie energią i wodą. Zrealizowane oszczędności pozwalają szeroko finansować stanowiska, równocześnie przynosząc zmniejszenie wydatków i ochronę środowiska.