Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Energie odnawialne

Prawdziwe energie jutra
Przeciwnie niż złoża kopalne, energie odnawialne są niewyczerpalne i mają niewielki wpływ na środowisko. Są dobrze rozprzestrzenione, dostępne dla wszystkich mieszkańców planety. Nie będzie nigdy embarga na Słońce czy wiatr: są to energie pokoju.
@ rysunek@
Udział różnych cykli w produkcji energii odnawialnej w UE w 2002 r.

Drogie energie odnawialne?
Przeciwnie do tego, co się mówi, większość energii odnawialnych nie jest droższa od innych rodzajów energii.
Zapory wodne zapewniają prąd tańszy niż jakikolwiek inny rodzaj energii. Drewno jest jednym z najbardziej ekonomicznych sposobów ogrzewania. Słoneczne ogrzewanie wody jest obecnie konkurencyjne w stosunku do gazowego czy elektrycznego.
Spośród „najnowszych” energii, wiatrowa staje się coraz bardziej konkurencyjna. Natomiast energia fotowoltaiczna pozostaje wciąż dość kosztowna. Jednak wraz z produkcją na szeroką skalę i dzięki postępowi technicznemu jej ceny powinny szybko spadać.
Z drugiej strony ich koszt jest „zintegrowany”, w przeciwieństwie do energii, które nie biorą pod uwagę efektów, jakie powodują: koszt wycieków czy wojny w Iraku nigdy nie był zawarty w cenach ropy, podobnie jak wypadki nuklearne czy zarządzanie odpadami nie są wliczane do rachunku za elektryczność.
Francja spóźniona
Interesujący potencjał…
Francja jest bogata w odnawialne źródła energii, z najwyższym zalesieniem w Europie Zachodniej, ważnym udziałem w hydroelektryczności, drugim potencjałem wiatrowym w Europie (po Zjednoczonym Królestwie) i obecnością Słońca co najmniej taką jak w Niemczech!
… ale za mało wykorzystywany
Francja szczyci się często, że jest krajem Europy, który, jeśli chodzi o wartość absolutną, produkuje najwięcej elektryczności pochodzenia odnawialnego, ale w stosunku do ilości mieszkańców, Francja zajmuje dopiero 6 miejsce!
Z pewnością tradycyjne energie odnawialne (drzewo, energia wodna) są raczej dobrze rozwinięte. Ale Francja jest bardzo zapóźniona w kwestii najnowocześniejszych energii ostatnich czasów, takich jak energia wiatrowa czy słoneczna, które w innych krajach rozwijają się bardzo szybko. Tak więc pod względem powierzchni kolektorów słonecznych w Europie jest na 8 pozycji. W produkcji energii wiatrowej na mieszkańca jest na ostatnim miejscu wśród 15 krajów UE; jej moc zainstalowana to jedna setna mocy Niemiec.
Energia jądrowa i nadprodukcja energii elektrycznej przyczyniają się do tej sytuacji i przeszkadzają Francji zaangażować się na polu energetyki odnawialnej na poziomie wymagań jakie stawia gra o przyszłość.
Źródło: Systemes solaires; Observer bilan 2003; Que sais-je no 3240
Więcej informacji: Comite de Liaison des Energies Renouveables, 2B rue J.Ferry,931000 Montreuil, www.cler.org