Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Francja

Francja, rekord świata w energetyce jądrowej

Z 58 reaktorami i produkcją elektryczności opartą w 77% na energii jądrowej, Francja utrzymuje smutną pozycję kraju najbardziej znuklearyzowanego na świecie: jeden reaktor na milion mieszkańców
Stany Zjednoczone posiadają 100 reaktorów, ale nie dostarczają one więcej niż piątą część energii elektrycznej kraju. Litwa uzyskuje z energii jądrowej ponad 80% swojej elektryczności, ale ma tylko dwa reaktory, spadek po epoce radzieckiej. Ich zamknięcie do r. 2010 zostało postawione przez Europę jako warunek przystąpienia do Unii Europejskiej.

@mapka@

Legenda:
  • 58 reaktorów jądrowych, w 19 lokalizacjach, jest aktywnych. Są również dwa zatrzymane reaktory mnożące: jeden czasowo (Phenix, od wielu lat w trakcie przeglądu technicznego) i drugi definitywnie (Superphenix, w trakcie rozbiórki) i wiele ośrodków w trakcie rozbiórki lub w oczekiwaniu na nią.
  • dwie fabryki przetwarzania odpadów
  • trzy fabryki produkcji paliwa
  • laboratorium badań (które prawdopodobnie stanie się składowiskiem), służące ukrywaniu odpadów radioaktywnych
  • ponad 1000 miejsc zawierających odpady nuklearne należących oficjalnie do ANDRA