Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Grażyna Jakieła, Ścieżka ekologiczna w klasach IV - VI szkoły podstawowej. Scenariusze zajęć (BZB 56)

STYL ŻYCIA: Ekologiczny styl życia; Wpływ środków transportu na środowisko przyrodnicze; Zasady zdrowego odżywiania; Sposoby wypoczynku przyjazne dla środowiska; Higiena osobista i higiena pomieszczeń; Źródła energii i jej oszczędzanie.

ODPADY: Oznaczenia ekologiczne na opakowaniach; Akcja "Sprzątanie świata - Polska"; Lokalizacja wysypisk w naszej miejscowości i ich wpływ na środowisko; Segregacja i rodzaje odpadów; Wykorzystanie surowców wtórnych - recykling.

OCHRONA PRZYRODY: Ochrona przyrody w Polsce i na świecie; Formy ochrony przyrody w Polsce; Gatunki roślin i zwierząt prawnie chronione w Polsce; Wykorzystywanie przyrody przez człowieka; Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę; Nie wypalaj traw! - plakat.

WODY: Klasy czystości wód w Polsce; Analiza jakości wód; Źródła zanieczyszczeń wód; Oczyszczanie ścieków i ich wpływ na środowisko; Wpływ zanieczyszczeń na życie biologiczne; Sposoby oszczędzania wody; Jak powstają kwaśne deszcze?

GLEBA: Powstawanie gleby i jej zasoby; Badanie gleby - organizmy żyjące w glebie; Ćwiczenia terenowe - obserwacja gleby; Niszczenie i źródła zanieczyszczeń gleb; Wpływ zanieczyszczeń glebowych na zdrowie człowieka.

POWIETRZE: Charakterystyka atmosfery i skład powietrza; Źródła zanieczyszczeń i analiza mikroskopowa powietrza; Szacowanie czystości powietrza na podstawie organizmów roślinnych; Hałas ciągle groźny; Wpływ zanieczyszczeń powietrza na organizmy żywe; Współczesne problemy ochrony środowiska. Podsumowanie wiadomości - problemy naszego środowiska. Bibliografia.

Grażyna Jakieła
Ścieżka ekologiczna w klasach IV - VI szkoły podstawowej. Scenariusze zajęć
wydanie I
Wydawnictwo "Zielone Brygady"
Kraków 2005
ISBN 83-87331-72-4
format: A5, 100 str., kolorowa okładka
waga: 144 g
cena: 0 zł