Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

GREEN WEEK – konferencja pod patronatem Komisji Europejskiej [12-15.06.2007]

Doroczna konferencja o przyszłości ochrony środowiska w Unii Europejskiej odbędzie się w Brukseli. Jest ona otwarta na wszystkich uczestników, ma być okazją do debaty i wymiany doświadczeń między organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i reprezentantami władz. Ma pomóc ocenić dotychczasowe osiągnięcia oraz określić aktualne wyzwania.

Konferencji będą towarzyszyły międzynarodowe targi, okazja do podzielenia się pomysłami, podpatrzenia najlepszych praktyk i nawiązania kontaktów. Organizatorzy zapraszają organizacje, firmy, samorządy i uczelnie do zgłoszeń.

We wtorek 12.07 kwestie ochrony środowiska przedstawione będą z perspektywy 50 lat funkcjonowania UE. Inauguracyjne mowy wygłoszą: przewodniczący KE Jose Manuel Barroso, wiceprzewodnicząca KE Margot Wallstrom, dyrektor wykonawczy UNEP (Program Narodów Zjednoczonych ds Ochrony Środowiska) Klaus Topfer, dyrektor wykonawczy EEA (Europejska Agencja Środowiska) Jacqueline Mc Glade. Pod hasłem przewodnim "Where are we today?" poruszone zostaną tematy zmian klimatycznych, zdrowia, oszczędności surowców i odzyskiwania odpadów, a także bioróżnorodności.

W środę 13.07 prelegenci nakreślą możliwe scenariusze na przyszłość, dotyczące m. in. globalnego ocieplenia. W kontekście "ekologicznego odcisku" podejmą debatę o globalnej odpowiedzialności i konkretnych krokach jakie trzeba podjąć w jej imię: regulacjach formalnych i roli dobrowolnych działań obywateli.

Następnie we czwartek 14.07 rozważane będą m.in. pytania: jak popularność transportu lotniczego wpływa na emisję CO2? Czy nanotechnologia to przyszłość ochrony środowiska? Biopaliwa – nie wszystko złoto, co się świeci?

W piątek 15.07 wyciągnięte z dyskusji wnioski ujęte zostaną w raport, który pomoże określić politykę UE na następne lata. Zamknięcia konferencji dokona Komisarz ds. Ochrony Środowiska Stavros Dimas.

Szczegółowe informacje można uzyskać od:
Green Week 2007
tel.: +32 2 344 62 32
fax.: +32 2 344 75 64
e-mail: greenweek2007@jk-events.com

Oraz na stronie internetowej, przez którą przyjmowane są zgłoszenia: http://ec.europa.eu/environment/greenweek/home.html