Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Internetowe wybory przedstawicieli POE do Komisji Selekcyjnej NFOŚiGW

W dniu 28.02.2007 rozpoczęty został proces
wyboru przedstawicieli organizacji ekologicznych do
Komisji Selekcyjnej Programu Priorytetowego NFOSiGW
„Wspieranie działalności pozarządowych organizacji ekologicznych” .
Procedura jest dwustopniowa. Internetowe zgłaszanie kandydatów
odbywa się do dnia 6.03.2007 Szczegółowa informacja o procedurze oraz wzorzec zgłoszenia
kandydatów do ściągnięcia ze strony: http://public.eko.org.pl/wybory-nfosigw/.


Pozdrawiam
Krzysztof

Wesprzyj SWOIM 1 PROCENTEM nasze działania dla Natury i Człowieka
pomagamy przyrodzie i mieszkańcom Doliny Baryczy
http://zielonyprocent.pl/inicjatywa.php?id=9

Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju
Rozwój w zgodzie z naturą.
www.eko.wroc.pl