Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Janusz Reichel, Rzecz o pieniądzu dla lokalnych społeczności, czyli małe jest najpiękniejsze (BZB 19)

Rozprawa na poły naukowa, na poły publicystyczna, która świadomie swoim tytułem nawiązuje do książki E. F. Schumachera. Dotyka problematyki skali gospodarowania i skali instytucji społecznych ze względu na ich racjonalność i zgodność z autentycznymi potrzebami człowieka. Autor uważa, że mała skala jest najodpowiedniejsza pod każdym względem. Praca ta pokazuje proces budzenia się na nowo społeczności lokalnych w krajach najbardziej rozwiniętych, porusza istotną kwestię dostosowania systemu finansowego do potrzeb tych społeczności. Autor wysuwa tezę, że samowystarczalność społeczności lokalnych może wyleczyć niedomogi gospodarki globalnej, stara się pokazać narzędzia ekonomiczne służące do realizacji owej samowystarczalności, np. waluta lokalna (zob. ZB nr 7(97)/97, s.94; 8(98)/97, s.98; 2(104)/98, s.49). Finansowane z programu PHARE Dialog Społeczny.

Janusz Reichel
Rzecz o pieniądzu dla lokalnych społeczności, czyli małe jest najpiękniejsze
Kraków 1997
ISBN 83-905050-9-6
format: A5, 104 str., kolorowa, foliowana okładka, ilustracje
waga: 145 g
cena: 2 zł

[wersja archiwalna]