Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Kampania "Bałtyk jest w Polsce" [31.08.2007]

Stowarzyszenie Ekologiczne "Eko-Unia" od przeszło pół roku prowadzi kampanię informacyjno-edukacyjną na rzecz Bałtyku. W ramach tych działań odbyło się już szereg ciekawych warsztatów i konferencji, zarówno nad morzem, jak i w głębi lądu. Więcej informacji na naszej stronie www.eko-unia.org.pl.

Obecnie mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejne seminarium w Krakowie. Odbędzie się 31 sierpnia 2007r.

"Odkręcając kran - codzienne łączysz się z Bałtykiem"

Kampania Bałtyk jest w Polsce
prowadzona pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Gospodarki Morskiej i z poparciem Ministra Środowiska

Konferencja konsultacyjno – integracyjna w Krakowie 31.08.2007
miejsce: Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232

Natura 2000, rezerwaty morskie - zagrożenia czy szanse dla Bałtyku
Partnerstwo i współpraca odpowiedź na wyzwania XXI wieku

Program konferencji:

I. 9:45 Rejestracja uczestników
II. 10:00 Otwarcie konferencji
III. Referaty – część I

  • 10:05 „Plan dla Bałtyku. Partnerstwo dla Bałtyku” – Radosław Gawlik, koordynator Kampanii Bałtyk jest w Polsce, Stowarzyszenie Ekologiczne „Eko-Unia”
  • 10:30 „Obszary chronione na Bałtyku, Natura 2000” – Andrzej Langowski, Ministerstwo Środowiska (w uzgodnieniu)
  • 11:00 „Koncepcja rezerwatów morskich - dlaczego i co powinniśmy chronić, jak do nich doprowadzić w praktyce?” – Katarzyna Guzek, Greenpeace Polska

IV. 11:30 Przerwa kawowa

V. Referaty – część II

  • 12:00 „Forum dla Nowej Huty , jako Partnerstwo na Rzecz Lokalnego zrównowaSonego rozwoju” – Krzysztof Kwatera, Forum dla Nowej Huty
  • 12:30 „Bursztynowym Szlakiem do Gdańska” – praktyczne sposoby ochrony dziedzictwa, przez rozwój turystyki zrównowaSonej – Nina Gałuszka, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
  • 13:00 „Sprawa Bałtyku - działaj lokalnie, myśl globalnie – doświadczenia międzynarodowe” – Rafał Serafin, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

VI. 13:30 Przerwa – degustacja potraw z ryb bałtyckich i dań wegańskich
Informacja o rozróżnianiu ryb bałtyckich od importowanych

VII. Warsztat

14:15 Uczestnicy konferencji dzieleni są na 2-3 grupy mieszane (przedstawiciele różnych grup interesów) oraz wypracowują odpowiedzi na poniższe pytania.

1. Co oznacza dla nas cel „powstanie obszarów chronionych Natura 2000 (w tym na Bałtyku) – dla skutecznej ochrony zasobów”?

2. Zagrożenia i szanse związane z realizacją tego celu

3. Jakie kroki praktyczne należy podjąć dla jego realizacji- i kto je powinien podjąć? Dorobek warsztatu jest spisany po konferencji i rozsyłany do uczestników do akceptacji.

16:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailowo (info-ekounia@eko.org.pl) lub faxem (071 344 22 64). Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie w konferencji będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje można otrzymać drogą e-mailową (info-ekounia@eko.org.pl) lub telefonicznie 071 344 22 64. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.