Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Kanadyjski rolnik ostrzega przed GMO [29.04.2007]

Zapraszamy na spotkanie z Percy Schmeicer.

Percy Schmeiser - rolnik z Kanady wygłosi referat nt. GMO w rolnictwie a prawa rolników.

Percy Schmeiser (Kanada) gospodaruje w gospodarstwie o powierzchni 650 hektarów, na ziemi, którą przed 100 laty zagospodarowali jego dziadkowie, imigranci z Bawarii i Austrii.

Percy Schmeiser:

Gdy w 1996 r. został wprowadzony genetycznie zmodyfikowany rzepak, nie było nikogo, kto potrafiłby nam powiedzieć, co z tego wyniknie. Dziś na całym świecie są ludzie świadomi tych skutków dzięki naszym doświadczeniom: skażenia, zubożenia różnorodności gatunkowej, zanieczyszczenia czystego materiału siewnego i odebranie prawa wyboru.

Dzięki naszym doświadczeniom z uprawami genetycznie zmodyfikowanej soi i zmodyfikowanego genetycznie rzepaku wszyscy wiemy, co może się zdarzyć. I wiemy też, co może się stać gdy dopuścimy genetycznie zmodyfikowaną pszenicę.

Dlatego z naszych doświadczeń powinni korzystać ludzie na całym świecie. My nie mamy już wyboru! Dla nas ten pociąg już odjechał. Ale w wielu regionach świata jeszcze nie jest za późno.

Miejsce: EKCOENTRUM ICPPC, Stryszów 156, tel./fax. 033 8797 114, e-mail: biuro@icppc.pl

Data: 29 kwietnia 2007 (niedziela) godzina 15:00

Serdecznie zapraszamy!

Z poważaniem
Jadwiga Łopata
Julian Rose


ICPPC - International Coalition to Protect the Polish Countryside,
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi
34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114
biuro@icppc.pl www.icppc.pl www.gmo.icppc.pl www.eko-cel.pl