Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Kompostowanie odpadów - dobry interes czy uciążliwa konieczność?

Publikacja promuje kompostowanie jako najlepszą metodę unieszkodliwiania odpadów organicznych. Może być pomocna w dokonywaniu wyboru technologii kompostowania i metody zagospodarowania odpadów komunalnych w gminie. Powstała w oparciu o materiały z konferencji o tym samym tytule. W publikacji przybliżono nowe technologie biologicznego unieszkodliwiania odpadów, systemy: Kneer, MUT - Herhof i MUT - Kyberferm na przykładzie funkcjonujących kompostowni w Zabrzu, Żywcu, Krakowie Płaszowie i Stockerau w Austrii. Przedstawiono kryteria wyboru technologii. Zaprezentowano potencjalne źródła finansowania inwestycji w zakresie zagospodarowania odpadów organicznych. Przedstawiono wyniki doświadczeń badających wartość nawozową kompostów i wermikompostów. Ponadto dokonano oceny sytuacji w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych w Polsce i omówiono regulacje prawne w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi na tle przepisów Unii Europejskiej. W publikacji przedstawiono także doświadczenia mieszkańców miasta Stockerau w Austrii w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. Publikacja zawiera tekst dyrektywy UE 1999/31/EC z 26.4.1999 ws. ziemnych składowisk odpadów oraz listę dostawców urządzeń i technologii do kompostowania odpadów. Obowiązkowa lektura dla wszystkich samorządów wprowadzających systemy gospodarki odpadami.

Kompostowanie odpadów - dobry interes czy uciążliwa konieczność?
praca zbiorowa pod red. Piotra Rymarowicza i Izabeli Mleczko
FWIE, TNZ
Kraków 2001
ISBN 83-914267-3-4
format: A4, 120 str., okładka miękka
waga: 322 g

[wersja archiwalna]