Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Konferencja na Wawelu pt."Geny nie są na sprzedaż. Tradycyjne i ekologiczne rolnictwo zamiast GMO" [25.04.2007]

Czy żywność genetycznie modyfikowana jest bezpieczna? Czy możliwe jest współistnienie roślin tradycyjnych z genetycznie zmodyfikowanymi? Czy firmy patentujące i sprzedające nasiona genetycznie modyfikowane biorą jakąkolwiek odpowiedzialność za swoje działania?

To zaledwie kilka pytań na które odpowie konferencja "Geny nie są na sprzedaż. Tradycyjne i ekologiczne rolnictwo zamiast GMO", jaka odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2007.

Ostatnio ujawnione wyniki badań naukowych dowodzą o poważnym ubocznym oddziaływaniu żywności genetycznie zmodyfikowanej na zdrowie. Dowody te są wystarczające by w pełni uzasadnić wydanie natychmiastowego zakazu powstrzymującego rozwój i dopuszczanie GMO do upraw i produkcji żywności.

Dr Arpad Pusztai, wiodący w tej dziedzinie specjalista (naukowiec), przedstawi swoje wyniki badań w czasie konferencji "Geny nie są na sprzedaż. Tradycyjne i ekologiczne rolnictwo zamiast GMO"

Inni wybitni mówcy, na czele których znajduje się kanadyjski rolnik zajmujący się uprawą zbóż, Percy Schmeiser, ujawnią bezprecedensowe implikacje ekologiczne, ekonomiczne i prawne wynikające z wydania pozwolenia na komercyjne uprawy i patentowanie genetycznie modyfikowanych organizmów. Schmeiser toczy prawną walkę z firmą Monsanto od chwili, gdy jego gospodarstwo rolne zostało zanieczyszczone genetycznie modyfikowanymi organizmami w latach 90-tych.

ICPPC z dumą organizuje tę konferencję na Wawelu - w siedzibie polskich królów, symbolu niepodległej Polski.

Status Polski, jako Kraju Wolnego od GMO, znajduje się w chwili obecnej pod znakiem zapytania. Przesłania zawarte w wypowiedziach prelegentów będą miały istotne znaczenie pokazujące dlaczego status ten winien być zachowany.

Konferencja ta prawdopodobnie będzie najlepszą okazją do poznania rzeczywistych faktów na temat genetycznie modyfikowanych organizmów oraz pozwoli uczestnikom poznać prawdziwe konsekwencje wynikające z akceptacji GMO.

Prosimy nie przeoczyć tej wyjątkowej możliwości uaktualnienia swojej wiedzy dotyczącej jednej z kluczowych kwestii naszych czasów. Kwestii która dotyczy nas, naszych dzieci, wnuków oraz tych którzy się jeszcze nie narodzili.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o dokonanie rezerwacji najpóźniej do 19 kwietnia br. Formularz zgłoszeniowy w załączeniu. Zgłoszenia będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń.

Udział w konferencji jest bezpłatny (w tym poczęstunek sporządzony z tradycyjnych i ekologicznych produktów).

Formularz zgłoszeniowy oraz program dostępny na stronie http://icppc.pl/pl/gmo/index.php?id=261

Serdecznie zapraszamy na Wawel gdzie bije serce Polski!

Z poważaniem,
Sir Julian Rose, prezes
Jadwiga Łopata, Laureat Nagrody Goldmana (Ekologiczny Nobel), wiceprezes


ICPPC - International Coalition to Protect the Polish Countryside,
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi
34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114
biuro@icppc.pl www.icppc.pl www.gmo.icppc.pl www.eko-cel.pl

Patrz: materiały pokonferencyjne