Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Konkurs Eko Wagary

Od lat w całej Polsce, w pierwszy dzień wiosny masowo odbywają się różne aktywności w szkołach. Propozycją Fundacji Nasza Ziemia jest zorganizowanie w ten dzień wycieczek (wypraw) i happeningów promujących poszanowanie środowiska, do udziału w których zaproszone zostaną także lokalne społeczności i lokalne media (te ostatnie celem relacji i rozszerzenia zasięgu przesłania edukacyjnego tych aktywności). Celem konkursu jest przygotowanie i przeprowadzenie przez szkoły lokalnych aktywności (np. happeningów, przemarszów, lekcji otwartych itp.) adresowanych do własnych uczniów i lokalnych społeczności. Zajęcia mają promować gospodarkę odpadami, zgodnie z postulatem holistycznego podejścia do środowiska i edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Dwadzieścia najlepszych prac zostanie nagrodzonych publikacją przygotowanych happeningów w serwisie EkoEdukacja.pl . Nauczyciele i animatorzy zespołów, które przygotowały i przeprowadziły nagrodzone happeningi, otrzymają potwierdzenia swojej aktwności społecznej i zawodowej. Fundacja Nasza Ziemia szukuje też nagrody-niespodzianki dla uczestników konkursu i animatorów grup. Szczegóły: www.naszaziemia.pl

Pozdrawiam
Dominik Dobrowolski
Fundacja Nasza Ziemia
www.naszaziemia.pl
www.recykling.pl
www.ekoedukacja.pl
kom. 0501 535 034
tel/fax: 022 622 81 18
Fundacja Nasza Ziemia - logo