Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Konkurs Internetowy PLANETA OCEAN

Konkurs Internetowy
Laurent Ballesta & Pierre Descamp
PLANETA OCEAN
Odkrywając świat morskiej bioróżnorodności
www.planetaocean.pl/konkurs

Prezentowana od 15 maja do 28 września w łódzkim parku Staromiejskim wystawa wielkoformatowych zdjęć PLANETA OCEAN autorstwa Laurenta Ballesty i Pierre'a Descampa cieszyła się dużą popularnością. Szacujemy, że ekspozycję odwiedziło co najmniej 50.000 osób.
Z uznaniem publiczności spotkało się także Kino Letnie PLANETA OCEAN (około 900 widzów), a zwłaszcza proekologiczny program edukacyjny, którym objętych zostało 140 zorganizowanych grup, co przełożyło się na liczbę 2638 uczniów. Latem Wystawę odwiedzali podopieczni domów dziecka, świetlic środowiskowych i pracowni integracyjnych, co było możliwe dzięki przystosowaniu terenu Wystawy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Istne oblężenie park Staromiejski przeżywał we wrześniu, kiedy to dzięki skutecznej promocji organizowanej wraz z Kuratorium Oświaty w Łodzi, szkoły z większych miast całego województwa, jak Piotrków Trybunalski, Kutno, Bełchatów, a także z bardzo małych miejscowości, jak Kurowice, Bedlno, czy Szabelów organizowały wycieczki autokarowe, których celem było uczestnictwo w zajęciach proekologicznych na Wystawie.
Przez minione cztery miesiące staraliśmy się przekonywać, że stan środowiska morskiego nie jest wyłącznie sprawą mieszkańców wybrzeża. Kondycja Bałtyku, ale także innych mórz i oceanów zależy bowiem od nas wszystkich. Dla pogłębienia tej proekologicznej świadomości uruchomiony został internetowy konkurs edukacyjny PLANETA OCEAN kierowany przede wszystkim do młodzieży powyżej 12. roku życia i studentów. Opracowany wspólnie przez Pierre'a Descampa i wybitnych polskich oceanologów, konkurs stwarza okazję do sprawdzenia i poszerzenia wiedzy przyrodniczej, ale także daje możliwość wygrania jednej z 67 wspaniałych nagród, m. in. wycieczek, pięknych albumów i zestawów podróżnych.
Aby wziąć udział w zabawie należy odwiedzić stronę www.planetaocean.pl/konkurs i rozwiązać umieszczony na niej test ekologiczny. Odpowiedzi można też przesyłać drogą listowną na adres:
Fundacja Europejskie Centrum Ziemi
ul. Moniuszki 4a, pok. 104
90-111 Łódź
Do końca konkursu pozostały tylko i aż 2 tygodnie (ostateczny termin nadsyłania odpowiedzi to 24 października 2008 r., ogłoszenie wyników – 5 listopada 2008 r.). Dotychczas poprawnych odpowiedzi udzieliło bardzo niewielu graczy, co znacząco zwiększa szanse nowych uczestników na wygranie jednej z następujących nagród:
- 2 wycieczki do Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego na Helu;
- 25 egzemplarzy albumu "Planeta Mórz", Laurent Ballesta i Pierre Descamp, Wydawnictwo ARKADY Warszawa 2007;
- 15 bezpłatnych wydruków fotografii z Wystawy wykonanych w studiu FotoArte;
- 15 zestawów podróżnych stacji telewizyjnej PLANETE (ręcznik PLANETE, torba podróżna PLANETE oraz plecak PLANETE),
- 10 rocznych prenumerat Magazynu OBYWATEL.
Więcej informacji o Wystawie, jej organizatorach oraz samym konkursie na stronach:
www.planetaocean.pl www.centrumziemi.eu www.planetaocean.pl/konkurs
Serdecznie zapraszamy do gry!
Fundacja Europejskie Centrum Ziemi
tel. 042 630 29 71
e-mail: pr@centrumziemi.eu