Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Maciej Kozakiewicz, Publiczne fundusze ochrony środowiska w Polsce

Publikacja skrótowo omawia możliwości korzystania z dotacji z Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacji EkoFundusz, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez polskie pozarządowe organizacje ekologiczne. Podaje adresy tych funduszy.

Maciej Kozakiewicz
Publiczne fundusze ochrony środowiska w Polsce
Milieukontakt Oost-Europa i ZB
Kraków 1999
ISBN 83-87331-22-8
format: A4, 12 str., miękka okładka

[wersja archiwalna]