Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Marta Tarabuła, Jak chronić Zlewnię Górnej Raby?

Broszura edukacyjna "Jak chronić Zlewnię Górnej Raby?" powstała w ramach Programu Edukacji Ekologicznej realizowanego przez ZwiązekGmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa. Związek zajmuje się budową systemów kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenie gmin leżących w zlewni rzeki Raby. Broszura powstała w wyniku potrzeb lokalnych związanych z brakiem zrozumienia ze strony mieszkańców zlewni dla realizacji zadań inwestycyjnych objętych programem Związku. Brak poparcia dla niektórych inwestycji, wynika z różnej oceny i subiektywizmu w odczuwaniu zjawisk wpływajacych na stan srodowiska i zdrowie ludzi. Broszura podzielona została na cztery części:

  1. Woda wokół nas
  2. Skąd się biorą zanieczyszczenia wody?
  3. Czy woda pitna zbiornika Dobczyckiego jest zagrożona?
  4. Jak chronić wodę w naszej zlewni?

Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Marta Tarabuła
Jak chronić Zlewnię Górnej Raby?

[zamówienie]