Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

MUZEUM YATENGA - MUZEUM NIEZWYKŁEYatenga - bo taką będzie nosić nazwę mające powstać na Śląsku nowe muzeum – to miejsce niezwykłe. Inicjatorem powołania do życia Yatengi, miejsca Spotkań Kultur Świata jest Muzeum Miejskie w Żorach, posiadające unikatowe w skali kraju zbiory eksponatów
z Afryki.

ZBIORY AFRYKAŃSKIE
Właśnie gromadzona przez szereg lat kolekcja afrykańskich artefaktów - stale powiększająca się i znacznie przekraczająca możliwości obecnego muzeum, dała początek idei powstającej z wolna nowej i bardzo nietypowej instytucji kultury.

IDEA
Dlaczego Yatenga jest taka wyjątkowa?
Bo to niby idea muzeum – z założenia miejsca zapatrzonego w przeszłość, żyjącego swoim własnym życiem, a jednak idea instytucji otwartej na świat i ludzi. Bo Muzeum Yatenga ma być muzeum nowoczesnym, muzeum nowego typu, muzeum dynamiczne, interaktywne, angażujące widza w intelektualną grę, wzbudzające chęć i radość poznania. Yatenga ma stać się nie tylko muzeum, ale miejscem, do którego można przyjść na pasjonujący wykład lub koncert, do egzotycznej restauracji, biblioteki, czytelni i ogrodu botanicznego, afrykańskiego salonu gier czy na wspinaczkową ściankę...

NAZWA
W sposób oczywisty pasja oraz wiedza wyniesiona z afrykańskiej wymiany doświadczeń stanowią bezpośrednią inspirację dla Yatengi. A skąd wzięła się nazwa?
„Yatenga” oznacza jedno z królestw Mossi, grupy etnicznej zamieszkującej Burkinę Faso. Etymologicznie składa się z dwóch członów, z których jeden „Yadega” to imię władcy, drugi „tenga” oznacza ziemię. „Yatenga” to zatem ziemia Yadegi.

EKO-ŚLĄSK
Yatenga będzie niezwykła również ze względu na swoją wyjątkowo oryginalną formę przestrzenną, dla której budulcem mają być materiały naturalne. To działanie prekursorskie, jeśli chodzi o architekturę tej skali, zaś ze względu na swój ekologiczny charakter bardzo pożądane w jednym z najbardziej zdegradowanych regionów Europy.

LOW-TECH I SŁOMA
Pojawia się zatem realna szansa na to, że w Polsce powstanie jedna z największych i może najciekawszych na świece realizacji stosujących techniki alternatywne (low-tech), czyli glinę, słomę i materiały naturalne i recyklingowane. Glina i materiały naturalne, które przechodzą obecnie renesans mogą stać się według autorów doskonałym tworzywem konstrukcyjnym, spełniającym najwyższe wymagania dla budynków publicznych, wnosząc przy tym coś, czego inne techniki nie mogłyby wnieść: fizyczny ślad człowieka i poetyckość, które tkwią w naturalnych materiałach.

ARCHITEKCI YATENGI
Projekt Yatengi wykonują Ovo Grąbczewscy Architekci, Oskar i Barbara Grąbczewscy oraz Marcin Mateusz Kołakowski. Ovo Grąbczewscy Architekci znani są m.in. z nagrodzonego Nagrodą Roku SARP Pawilonu Paleontologicznego w Krasiejowie a dr M.M. Kołakowski, obecnie pracujący nad realizacjami ekologicznymi w Anglii - z licznych publikacji dotyczących low-tech. Konsultantem projektu jest największy na świecie guru architektury glinianej profesor Gernot Minke z uniwersytetu w Kassel.

Budynek, który ma topić się w zieleni i pokazywać różne metody zazieleniania dachów i fasad będzie faktycznie kilkoma niezależnymi obiektami, które pomiędzy sobą stworzą przestrzeń symbolicznie otwierającą się na pięć nieeuropejskich kontynentów.
Dzięki intensywności architektury, ma angażować wszystkie zmysły dotyku, słuchu i wreszcie smaku... w afrykańskiej restauracji. Ma pokazać przez to wartości kontaktu z fizycznym światem, który tracimy zbyt często w przeintelektualizowanej i „niedotykalnej” perfekcyjnej architekturze ze szkła i betonu.

YATENGA MODEL W SKALI 1:1
Dla przybliżenia idei Muzeum Yatengi mieszkańcom i wszystkim zainteresowanym, pomysłodawcy przedsięwzięcia zaprosili do Żor holenderskiego artystę wizualnego, Antoona Versteegde. Twórca wspólnie z ochotnikami zamierza w ciągu plenerowego spotkania (26-27.07.2008 r., działka pod budowę Yatengi, Żory, trasa nr 81 Katowice - Wisła) skonstruować za pomocą bambusa i gumek recepturek ażurową makietę Yatengi w skali 1:1.
Będzie to największa makieta architektoniczna na świecie, dzięki której wszyscy będą się mogli przekonać o randze, a nade wszystko, atrakcyjności przedsięwzięcia.

Organizatorzy zapraszają do udziału w tej wyjątkowej imprezie plenerowej i czynnego włączenia się w tworzenie Yatengi.
Spotkajmy się w Yatendze!

Program imprezy wraz z mapką dojazdu na www.yatenga.eu
Szczegółowych informacji udziela
Katarzyna Podyma
Muzeum Miejskie w Żorach
kom. 663 220 664
tel. +48 32 43 43 714
tel. +48 32 47 47 480
informacja@yatenga.eu
Oprac. Katarzyna Szwarc