Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Nasz Bug - konferencja [26-27.11.2007]

W dniach 26-27 listopada w Lublinie odbędzie się III Międzynarodowa Konferencja NASZ BUG pt.: Tworzenie warunków dla rozwoju obszarów przygranicznych Polski i Ukrainy poprzez waloryzację i ochronę dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Jest to część projektu INTERREG III A / TACIS CBC Współpraca Uniwersytetów wspierająca rozwój regionów - lubelskiego i lwowskiego, realizowanego przez KUL i Narodowy Uniwersytet Iwana Franki we Lwowie.

Celem Konferencji jest wymiana doświadczeń pochodzących z różnych obszarów Europy, które mogą posłużyć rozwojowi turystyki w obszarze Euroregionu „Bug”, przy zachowaniu jego unikatowego charakteru: miejsca krzyżowania się dróg i wielu kultur, gdzie do dziś obecne jest bogate dziedzictwo historyczne i społeczne, a jednocześnie obszaru nienaruszonej, dziewiczej przyrody. Obszaru, o którym należy powiedzieć, że należy do wszystkich Europejczyków. Jednak obecnie rzeka, która przez wieki łączyła narody, stanowiąc granicę państwową tworzy poważną przeszkodę dla zapewnienia godziwego dochodu miejscowej ludności. Problemem przy tym jest nie tylko brak infrastruktury, ale przede wszystkim brak wiary w skuteczność pewnych działań i brak realistycznych pomysłów na właściwe kierunki rozwoju. Chcemy dowiedzieć się, jak inni sobie radzą z analogicznymi kwestiami i zaproponować coś dla nas samych: Polaków, Ukraińców, Białorusinów. Interesujące jest wszystko, co wiąże się z „przekraczaniem granic” – szczególnie jeśli wiąże się równocześnie z „przekraczaniem rzek”.

Bliższe informacje można otrzymać pisząc na adres: dr Maciej St. Zięba mszieba@kul.lublin.pl.
Zgłoszenia referatów i komunikatów przyjmujemy do 29 października.

NASZ BUG - logo
Międzynarodowa Konferencja Naukowa NASZ BUG:
Tworzenie warunków dla rozwoju obszarów przygranicznych Polski i Ukrainy poprzez waloryzację i ochronę dziedzictwa kulturalnego i naturalnego
Lublin, 26 – 27 listopada 2007

Organizator:
Zakład Historii Filozofii,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

we współpracy z:
Instytutem Geografii Fizycznej,
Narodowy Uniwersytet Iwana Franki we Lwowie

Komitet Naukowy:
Ks. prof. dr hab. Leon Dyczewski (KUL Jana Pawła II)
Dr Adam Wilczewski, prof. AWF (AWF Józefa Piłsudskiego w Białej Podlaskiej)