Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Ocena Strategiczna Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Krakowa [11.10.2007]

W imieniu Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowego „POŁUDNIE II”, wykonującego na zlecenie Krakowskiego Zarządu Komunalnego „Ocenę Strategiczną Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Krakowa”, serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie konsultacyjne poświęcone w/w zleceniu.

Spotkanie odbędzie się w dniu 11.10.2007 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Przedsiębiorstwa Usługowego „POŁUDNIE II” przy ul. Ślicznej 34.

Tematem spotkania będzie przedstawienie analizy wielokryterialnej potencjalnie możliwych lokalizacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.

Dodatkowe informacji można uzyskać kontaktując się z P.U. „POŁUDNIE II” za pomocą poczty elektronicznej: wojciechmikula@ochronaprzyrody.pl lub stanislawgastol@ochronaprzyrody.pl.

Przedsiębiorstwo Usługowe ''POŁUDNIE II'' Sp. z o.o. - logo
Przedsiębiorstwo Usługowe „POŁUDNIE II” Sp. z o.o.
Biuro Inżynierii Środowiska i Rozwoju Technologii
ul. Śliczna 34, 31-444 KrakÓw,
tel./fax: (012) 411-43-05, (0-12) 411-53-40
NIP: 676-17-87-324, REGON: 351251010, BPH PBK S.A. III O/ KRAKÓW, KONTO NR: 85-1060-0076-0000-3200-0021-9753