Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Ogólnopolskie Forum Odnawialnych Źródeł Energi Warszawa 8–9.1.2008

W imieniu Komisji Europejskiej Polska Izba Gospodarcza "Ekorozwój" i Stowarzyszenie Forum Odnawialnych Źródeł Energii serdecznie zapraszają na Konferencję dotyczącą realizacji założeń Strategii Lizbońskiej w Polsce w obszarze wspierania innowacji i inwestycji w badania i rozwój odnawialnych źródeł energii „Ogólnopolskie Forum Odnawialnych Źródeł Energii” 2008 – Warszawa, która odbędzie się 08 – 09 stycznia 2008 r. w Ministerstwie Środowiska, Warszawa,
ul. Wawelskiej 52/54, sala nr 324, godz. 9.30 – 16.30.

Z wyrazami szacunku,

Władysław Łagodziec
Prezydent PIGE
Polska Izba Gospodarcza "Ekorozwój"
ul. Srebrna 16
00-810 Warszawa
tel./fax.: (0-22) 625 26 32
e-mail: pigekorozwoju@neostrada.pl