Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Oleg Budzyński, Dylematy ekologizacji gmin wiejskich. Taktyka ekorozwoju gminy (BZB 37)

Niniejsza książka z pewnością może wzbudzić emocje w środowiskach "ekologicznych". Niektóre pomysły autora są kontrowersyjne, np. zaproponowana pół-hodowla rzadkich zwierząt (ach, ci myśliwi), czy też reintrodukcja chronionych gatunków roślin na "stanowiskach naturalnych lub prawie naturalnych". Książkę tę jednak warto przeczytać nie tylko z powodu nietuzinkowych projektów rozwiązania problemów natury ekologicznej, ale również dla samych historii "z życia leśnika wziętych", ciekawych skomentowanych ilustracji oraz licznych przytaczanych przez autora przykładów skutecznej i nieskutecznej ochrony gatunków. Każdy, kto choć trochę interesuje się losem przyrody, powinien zajrzeć do tej pozycji, choćby po to by skonfrontować swoje, często czysto teoretyczne, akademickie wyobrażenie nt tego jak powinno się chronić przyrodę z rzeczywistością z jaką na codzień spotyka się autor tej książki.

Oleg Budzyński
Dylematy ekologizacji gmin wiejskich. Taktyka ekorozwoju gminy
Kraków 2002
ISBN 83-87331-34-1
format: A5, 248 str., foliowana okładka
waga: 325 g

[pełna wersja książki]