Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Otwieranie przestrzeni. Lokalizowanie sztuki publicznej - konferencja [8-9.10.2007]

Konferencja o architektonicznych, społecznych, politycznych i kulturowych wymiarach przestrzeni uznawanej za publiczną, jej lokalnej specyfice oraz sztuce w niej funkcjonującej.

Warszawa, 8-9.10.2007/
Pasaż Wiecha, obok Domów Towarowych Wars Sawa i Junior-

Konferencja odbywa się w ramach Festiwalu Sztuki Publicznej Passengers
www.passengers.pl

Organizator:
Fundacja In Situ
www.insitu.pl

Koncepcja konferencji:
Zuzanna Fogtt, Kuba Szreder
współpraca merytoryczna:
Ewa Majewska, Magda Pustoła, Ewa Tatar

Na konferencję wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona.
Prosimy o wcześniejsze rezerwacje: passengers@insitu.pl

Konferencja odbędzie się w czasie, kiedy w Polsce, podobnie jak w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, daje się zauważyć wyraźny wzrost zainteresowania sztuką w przestrzeni nazywanej "publiczną" bez żadnego wysiłku problematyzacji tego pojęcia. Konferencja będzie się starała podążyć ścieżkami wyznaczanymi przez trzy węzłowe zagadnienia: otwarcie debaty nad tym, co właściwie oznacza "publiczny charakter przestrzeni", nad umiejscowieniem przestrzeni w specyficznych geograficznych, kulturowych, politycznych i społecznych kontekstach krajów zarówno Europy Zachodniej, jak Europy Środkowo-Wschodniej oraz last, but not least charakter i rola sztuki w tak sproblematyzowanej "przestrzeni publicznej".

Jako tymczasowa strefa konferencyjna wykorzystany będzie "Küchenmonument" autorstwa raumlabor_berlin oraz plastique fantastique. Jest to plastikowy, dmuchany odwłok, który zostanie ustawiony na Pasażu Wiecha, w samym centrum Warszawy, zapewniając chwilowe schronienie uczestnikom konferencji i jej publiczności. Pół-przezroczyste, cienkie ścianki jedynie subtelnie rozgraniczają to, co wewnątrz od tego, co na zewnątrz, strefę zamkniętą od przestrzeni otwartej. Igrają one z samą ideą granicy, która przez swoją efemeryczność jednocześnie oddziela i zaprasza, zasłania i wystawia na widok publiczny.

Plan konferencji

Dzień 1
Poniedziałek, 08.10

 • 10.00 – 14.30
  Sesja nr 1
  Definiowanie przestrzeni publicznej
  Celem sesji jest podstawowe zakreślenie pojęcia „publiczności” przestrzeni, jego krytycznej archeologii w odniesieniu zarówno do kontekstu jego powstania w społeczeństwach burżuazyjnych oraz sensowności użytkowania tego pojęcia w odmiennym kontekście społeczeństw Europy Środkowo – Wschodniej. Szczególny nacisk położony będzie na wykluczenia związane z procesem konstruowania przestrzeni „publicznej”. Równie istotnym punktem odniesienia dla tej sesji dla tej sesji będą problemy własności i związanych z nią praw do użytkowania i modyfikacji przestrzeni czyli szerszej kwestii definiowania takich pojęć jak dobro publiczne, własność wspólna a własność prywatna czy też brak własności w ogóle.

  Prowadzenie sesji: Krzysztof Nawratek (PL)
  Referaty: FREEE (UK), Simon Sheikh (DE/DK), Michał Kozłowski (PL), Agata Jakubowska (PL), Marysia Lewandowska (PL / UK), Jarosław Urbański (PL)
  Gość specjalny: Jesper Alvaer (CZ)
 • 15.30 – 18.00
  Otwarcie #1
  Przestrzeń „publiczna” jako warsztat
  Punktem odniesienia dla tego spotkania będzie podwójne rozumienie warsztatu – zarówno jako formy działania pozwalającej na partycypację grup wykluczonych jak i miejsca formowania alternatyw i nowych rozwiązań, w swoich funkcjach kojarzonego z uprawianiem tzw. „miękkiej polityki”.

  Mod. Kuba Szreder
  Uczestnicy: Elin Wikstrom (SE), PGR art (PL), Rafal Górski (PL), Miklos Erhardt (HU), rum46 (DK).
 • 18.30 – 20.30
  Otwarcie #2
  Przestrzeń „publiczna” jako arena walki
  W jego ramach na przestrzeń „publiczną” spojrzy się jako na arenę walki o dostęp, o uznanie, o możliwość wpływu na nią niezależnie od legalnych ograniczeń petryfikujących jej kształt.

  Mod. Janek Sowa (PL)
  Uczestnicy: Adam Ostolski (PL), Folke Koebberling (DE), Stephane Bauern (DE), Robert Rumas (PL).

Dzień 2
Wtorek, 09.10

 • 10.00 – 14.30
  Sesja nr 2
  Lokalizowanie sztuki publicznej
  Próba spojrzenia na tradycje artystyczne ze Wschodu i Zachodu Europy powstające w ciągłym kontakcie, ale też i oderwaniu, nawiązujące do swojej własnej, glokalnej specyfiki i kontekstu. Pytaniem podstawowym dla panelu będzie na ile kategorie i formy sztuki w przestrzeni publicznej wytworzone w jednym środowisku (czy to „centralnym” czy też „peryferyjnym”) zachowują swoje znaczenie i wartość w pozostałych.

  Prowadzenie sesji: Jolanta Męderowicz (PL)
  Uczestnicy: Kasha Bittner (DE), Ewa Tatar (PL), Aneta Szyłak (PL) , Georg Scholhammer (AU), Franciska Zolyom (HU).
  Gość specjalny: Roman Dziadkiewicz (PL)
 • 15.30 – 17.30
  Otwarcie #3
  Przestrzeń „publiczna” jako plac budowy
  W ramach tego spotkania przeanalizowane będzie architektura przestrzeni publicznej z zadaniem o możliwość wywierania wpływu na jej kształt za pomocą artystycznych interwencji.

  Mod. Bogna Świątkowska (PL)
  Uczestnicy: Dariusz Hyc (PL), Markus Bader (DE), Jochen Becker (DE), PlaNet (PL)
 • 18.00 – 20.00
  Otwarcie #4
  Przestrzeń „publiczna” jako agora
  W jego ramach postawione będą pytania o możliwości artykulacji swoich interesów i tożsamości tak ażeby stały się fragmentem publicznej debaty czy też politycznego procesu negocjacji i podejmowania decyzji.

  Mod. Magda Pustoła (PL)
  Uczestnicy: Tone Nielsen (DK), Oliver Ressler (AU), Grzegorz Klaman (PL).

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie