Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bodzów – Kostrze 19.12.2007

Uprzejmie informuję, że w środę, dn. 19.12.2007 r. na posiedzeniu Rady Miasta Krakowa przewidziane jest pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bodzów – Kostrze. Rada Miasta Krakowa podejmie dyskusję, a w drugim czytaniu (najwcześniej za dwa tygodnie) podejmie decyzję o przyszłości łąk w Bodzowie i Kostrzu.

Posiedzenia Rady Miasta Krakowa umożliwiają wszystkim zainteresowanym na bezpośredni udział w obradach, a nawet zabranie głosu. Z uwagi na spodziewaną dyskusję na temat ochrony tych terenów w kontekście stawianych żądań ich zainwestowania, zapraszam na sesję i wzięcie udziału w dyskusji. Radni miejscy, podejmując decyzje dotyczące przyszłości miasta, powinni mieć szanse poznania różnorodnych aspektów problemu a nie tylko zgłoszonych oczekiwań wolnego rynku.

Wszystkie informacje o sesji Rady miasta Krakowa oraz o projekcie planu miejscowego znajdują się na stronach internetowych BIP:

http://www.bip.krakow.pl/?mmi=9854

http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=1361

Jeszcze raz zapraszam na sesję Rady Miasta Krakowa

Magdalena Jaśkiewicz
Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego
Urząd Miasta Krakowa
Ul. Sarego 4
Tel. 0 12 616 85 41
Tel. 0 12 616 85 42
Fax 0 12 616 85 43