Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Piotr Szkudlarek, Dostęp do informacji - poradnik (BZB 23)

Jest to poradnik mający ułatwić uzyskiwanie informacji od organów administracji. Przeznaczony jest dla działaczy organizacji społecznych i wszystkich, którzy zmuszeni są kontaktować się z administracją państwową, niekoniecznie z powodów zawodowych. Omawia sposoby otrzymywania informacji od jej organów. Podejmuje problem jawności i tajności (dostęp dziennikarzy do informacji), często w odniesieniu do Konstytucji RP. Zawiera wzory oficjalnych pism (wniosek, skarga m.in. do NSA) oraz akty normatywne. Zainteresowani mogą również znaleźć tam adresy najważniejszych organów administracji państowej (m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich) i mediów (m.in. Polskiej Agencji Prasowej).

Piotr Szkudlarek
Dostęp do informacji - poradnik
format: A5, 40 str., foliowana okładka
cena: 2 zł

[wersja archiwalna]