Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

POLEKO 2007 - Międzynarodowe Targi Ekologiczne [20-23.11.2007]

Z uwagi na rosnące w Unii Europejskiej znaczenie proekologicznej polityki energetycznej Minister Środowiska, honorowy patron POLEKO 2007, zaproponował, by tematem wiodącym tegorocznej edycji targów były „Odnawialne źródła energii”. W marcu 2007 kraje członkowskie Unii Europejskiej przyjęły bowiem plan działań integrujący politykę klimatyczną i energetyczną Wspólnoty.

Najbliższa edycja Targów: 20.11.2007 - 23.11.2007

Szczegóły: www.poleko.mtp.pl