Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Poradnik zielonego dziennikarza - jak jeszcze lepiej pisać do ZB - publikacja poszkoleniowa (BZB 31)

Proponujemy piszącym czytelnikom podręcznik podstaw dziennikarstwa ekologicznego. Książka powstała w wyniku realizacji szkolenia dla autorów piszących do ZB i jest zbiorem materiałów przygotowanych na szkoleniu, opracowań i przedruków z publikacji dotyczących różnych problemów związanych z działalnością dziennikarską. Zakres materiału obejmuje zagadnienia, których znajomość jest niezbędna piszącym o problemach ochrony środowiska i nie tylko, od czysto teoretycznych podstaw warsztatu dziennikarskiego czy omówień najważniejszych zapisów prawnych, z którymi w swej pracy mogą zetknąć się dziennikarze, poprzez etykę po praktyczne rady, jak pisać (zarówno od strony techniki dziennikarskiej, jak i edytorskiej). Jest to zestaw, który może okazać się przydatny każdemu piszącemu do ZB, prasy ekologicznej, pozarządowej czy lokalnej. Finansowane przez Polskie Biuro REC ze środków PHARE Multi Beneficiary Program.

Poradnik zielonego dziennikarza - jak jeszcze lepiej pisać do ZB - publikacja poszkoleniowa
(praca zbiorowa)
Kraków 1999
ISBN 83-87331-13-9
format: A5, 80 str.
waga: 106 g

[wersja archiwalna]