Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Prawo ochrony środowiska

W publikacji omówione zostały regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska zawarte w ustawie Prawo ochrony środowiska z 27.4.2001, która dostosowuje nasze przepisy do wymagań Unii Europejskiej. W publikacji przedstawiono przepisy ogólne ustawy, główne zadania jakie przewidziane zostały do realizacji przez organy administracji publicznej oraz omówiono strukturę innych ustaw, których przepisy odwołują się do przepisów Ustawy. W publikacji omówione zostały także wymagania dotyczące pozwoleń ekologicznych, w tym nowo wprowadzonego pozwolenia zintegrowanego. Scharakteryzowany został system ochrony jakości wprowadzający nowe wymagania dotyczące przedsiębiorców i organów administracji publicznej w zakresie ochrony zasobów środowiska. W publikacji omówiono także przepisy dotyczące dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku i ocen oddziaływania na środowisko zawartych w ustawie Prawo ochrony środowiska i prawie międzynarodowym. Omówiono także wybrane zagadnienia dotyczące środków finansowo-prawnych, w tym nową instytucję w polskim prawie - program dostosowawczy. W publikacji znajdują się również materiały szkoleniowe firmy Atmoterm sp. z o.o. pt. "Obowiązki podmiotów gospodarczych w świetle nowej ustawy Prawo ochrony środowiska".

Prawo ochrony środowiska
praca zbiorowa pod red. Tomasza Walkowicza i Izabeli Mleczko
FWIE, TNZ
Kraków 2001
ISBN 83-87331-31-7
format: A4, 100 str., okładka miękka
waga: 268 g

[wersja archiwalna]