Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Przydatne adresy

Przydatne adresy:

Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwaul. Lubicz 25
31-503 Kraków
(012) 421 13 11, 629 80 10, 629 80 50

Agencja Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy w Opolu
ul. 1 Maja 6
45-068 Opole

Agencja Rynku Rolnego
ul. Starowiślna 13
31-038 Kraków
(012) 429 56 60, 426 49 20, 424 09 40
(012) 426 49 10

Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
Plac Matejki 5
Kraków
(012) 421 40 33

Alltermarket – projekt dla społeczności lokalnej
Fundacja „Allternet”
ul. J. Popiełuszki 14
01-590 Warszawa
allternet@o2.pl
www.allternet.most.org.pl

Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
ul. Dubois 5A
00-184 Warszawa
(022) 860 11 00
(022) 860 11 03
info@bise.pl
www.bise.pl

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa
(022) 828 91 28 wew. 157, 159, 160
(022) 828 91 28 wew. 162
cal@cal.ngo.pl
www.cal.ngo.pl

ECEAT-POLAND – Europejskie Centrum Rolnictwa Ekologicznego i Turystyki
Bukówka 71
58-420 Lubawka
(075) 74 11 395
info@poland.eceat.org
www.poland.eceat.org

Europejski projekt trwałej i zrównoważonej żywności – miejskie oraz rolnicze systemy spożywcze jako czynniki lokalnego trwałego i zrównoważonego rozwoju
Uniwersytet Opolski
Wydział Ekonomiczny
ul. Ozimska 46
45-058 Opole
Prof. dr hab. Janusz Słodczyk
Prof. dr. Joost Platje
0-600 521110)
(077) 45 45 122
jplatje@uni.opole.pl

Federacja Konsumentów
Pl. Powstańców Warszawy 1/3
00-030 Warszawa
(022) 827 51 05, 827 11 73
biuro@federacja-konsumentow.org.pl
www.federacja-konsumentow.org.pl

Fundacja EKOFUNDUSZ
ul. Bracka 4
00-502 Warszawa
(022) 621 27 04
(022) 629 51 25
info@ekofundusz.org.pl
www.ekofundusz.org.pl

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
ul. Polna 24 lok. 7
00-630 Warszawa
(022) 875 07 68
(022) 825 70 76
fise@fise.org.pl
www.fise.org.pl

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
ul. Marymoncka 32b m 19
01-869 Warszawa
(022) 864 03 90
(022) 834 20 02
fdpa@fdpa.org.pl
www.fdpa.org.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW)
ul. Hauke Bosaka 11
01-540 Warszawa
(022) 869 92 00
(022) 839 22 85
www.frdl.org.pl

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Zakopiańska 21 m. 3/4
03-934 Warszawa
(022) 616 32 47, 616 33 16
frso@frso.pl
www.frso.pl

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
ul. Czysta 17/4
31-121 Kraków
(012) 631 57 30, 631 57 31
www.fwie.eco.pl

Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Obozowa 20
01-161 Warszawa
(022) 632 13 96, 632 14 84, 632 97 05
www.fww.org.pl

Fundusz Globalnego Środowiska (GEF) UNDP
Al. Niepodległości 186
00-608 Warszawa
(22) 825 92 45
(22) 576 81 60
przemek.czajkowski@undp.org
www.undp.org.pl/gef

Global Ecovillage Network
GEN-Europe
Rosa-Luxemburgstr. 89
D-14806 Belzig, Germany
www.gen.ecovillage.org

ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi
34-146 Stryszów 156
(033) 87 97 114
biuro@icppc.pl
www.icppc.pl

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Wodna 4
30-556 Kraków
(012) 623 30 50, 623 30 55
wikrakow@ijhars.gov.pl
www.ijhar-s.gov.pl

Instytut na rzecz Ekorozwoju
ul. Nabielaka 15 lok. 1
00-743 Warszawa
(022) 851 04 02-03–04
ine@ine-isd.org.pl

ISEC Deutschland e. V.
Christian + Renate Storm
Postfach 111316
D-64228 Darmstadt
Germany
isec.de@gmx.de

ISEC UK
Foxhole, Dartington
Devon TQ9 6EB, UK
(01803) 86 86 50
(01803) 86 86 51
info@isec.org.uk
www.isec.org.uk

ISEC USA
PO Box 9475, Berkeley
CA 94709, USA
(510) 548 49 15
(510) 548 49 16
isecca@igc.org

IUCN Programme Office for Central Europe
ul. Włoska 4 m. 2
00-777 Warszawa
(022) 841 07 57
(022) 851 84 82

Komisja do spraw Ekorozwoju
Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
(022) 25 94 26
(022) 25 33 26

Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Oddział w Krakowie Oddziału Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie
ul. Meiselsa 1
31-063 Kraków
(0-12) 422 08 94, 422 73 58
(0-12) 422 08 94
www.cdr.gov.pl/krakow

Krajowe Towarzystwo Propagowania Zdrowej Żywności
ul. Bernardyńska 24
33-100 Tarnów

Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
Pl. Szczepański 8
Kraków
(012) 422 51 37

Ladakh Ecological Development Group
Leh, Ladakh
194101
India

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
(012) 411 46 03, 413 89 13
(012) 412 43 79
www.marr.pl

Małopolska Izba Rolnicza Biuro Powiatowe
ul. Batorego 2
Kraków
(012) 633 66 26

Małopolska Izba Rolnicza
os. Krakowiaków 45a/15
31-964 Kraków

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
ul. Szlak 73a
31-153 Kraków
(012) 633 51 54, 634 16 70, 633 98 00
mistia@mistia.org.pl
www.mistia.org.pl

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach
32-082 Bolechowice
XXXV-lecia PRL 9
(0-12) 285 21 13
sekretariat@modr.pl
www.modr.pl

Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
Federacja Związków i Stowarzyszeń Gmin i Powiatów RP
ul. Mikołajska 4
31-027 Kraków
(012) 421 30 15
(012) 421 33 15
centrum@federacja.krakow.pl
www.centrum.krakow.pl

Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów
ul. Głowackiego 34a
33-300 Nowy Sącz
(018) 444 30 70
(018) 444 30 72
soltysi@soltysi.org.pl

Miesięcznik „Konsument”
ul. Matejki 11
90-237 Łódź
(042) 678 75 98
konsument@konsument-lodz.pl
www.konsument-lodz.pl
www.chlopskadroga.neostrada.pl/prenum.html

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
ul. Puławska 46/12
02-599 Warszawa
(022) 845 14 12, 845 23 98, 58 341 26 93
(022) 845 14 12
office@otop.org.pl
www.otop.org.pl

Ośrodek Informacyjny Rolnictwa Ekologicznego Stowarzyszenia EKOLAND
ul. Nowoursynowska 166 (SGGW)
02-787 Warszawa
(022) 843 79 04
ekoland2@pol.pl

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu
pl. Ks. J. Poniatowskiego 2
27-600 Sandomierz
(015) 833 34 00
(015) 833 34 60
fundacja@opiwpr.org.pl

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
0-602 45 91 37, 0-502 39 81 43, 0-602 30 53 30
www.agroturystyka.pl

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego
ul. Wspólna 30 lok.533 00-930 Warszawa
(022) 623 24 94
(022) 623 24 95
izba@produktyregionalne.pl
www.produktyregionalne.pl

Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach
Koalicja na rzecz Rolnictwa Ekologicznego
ul. Kaszubska 2
44-100 Gliwice
(032) 231 85 91
pkegliw@silesia.top.pl
www.pkegliwice.pl

Polski Klub Ekologiczny Zarząd Główny
Komisja Rolnictwa
Sławkowska 26a
31-014 Kraków
(012) 423 20 47, 423 20 98
biuro@zgpke.krakow.pl

Polskie Towarzystwo Ekonomiki Gospodarstwa Domowego Eko-Dom
ul. Koszykowa 10
00-564 Warszawa
(022) 621 67 67

Polskie Towarzystwo Rolnictwa Ekologicznego
Akademia Rolnicza
al. Kraśnicka 85
20-718 Lublin
(081) 537 66 41
www.bingo.los.lublin.pl/singo/ptre/a_org

Regionalny Fundusz Ekonomii Społecznej
Agencja Rozwoju Spółdzielczości
Malborska 65
30-646 Kraków
(012) 265 73 90
www.spoldzielnie.org.pl

Slow Food Polska
ul. Armii Krajowej 7/186
30-150 Kraków
www.slowfood.pl

Stowarzyszenie „Dla Ziemi”
Ewa Kozdraj
Bratnik 5
21 132 Kamionka
(081) 852 78 76, 0-601 44 50 51
dlaziemi@las.most.org.pl
www.las.most.org.pl

Stowarzyszenie „Obywatel”
ul. Próchnika 1/301
90-408 Łódź
(042) 630 17 49, 0-504 086 865
obywatel@obywatel.org.pl
www.obywatel.org.pl

Stowarzyszenie Gmin Małopolski
ul. Grodzka 28
31-004 Kraków
(012) 616 14 82, 42153 89
misztal@sgm.ipl.net
www.sgpm.krakow.pl
www.sgipm.krk.pl

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA
ul. Witosa 26/5
64-920 Piła
(067) 214 66 59

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
ul. Gizów 6
01-249 Warszawa
(022) 660 52 71
(022) 825 68 31
consumer@skp.pl
www.skp.pl

Stowarzyszenie Kulturalno-Ekologiczne „Ziarno”
Grzybów 1/2
09-553 Słubice
(024) 277 81 96
ewapeter@promail.pl

Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju „Agrogroup”
ul. Ciepła 19 a
15-471 Białystok
(085) 653 75 76
biuroagro@wp.pl
www.eko.podlasie.prv.pl

Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi – EKOLAND
67-134 Zławieś Wielka
Przysiek k/Torunia
(056) 678 92 39
ekolandow@free.ngo.pl
www.ekoland.org.pl

Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu „Trzeci Świat i My”
ul. ks. Józefa Zator Przytockiego 3
(parafia Najśw. Serca Jezusowego)
80-245 Gdańsk-Wrzeszcz
(058) 345 51 00 (8.30-10.00)
(058) 341 01 41 w. 40
sprawiedliwy.handel@wp.pl
www.sprawiedliwyhandel.pl

Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich
ul. Sienkiewicza 5
90-113 Łódź
(042) 33 13 44

Towarzystwo na rzecz Ziemi
office@tnz.most.org.pl
www.tnz.most.org.pl

Wholesome Food Association
Ball Cottage
East Ball Hill
Hartland
Devon EX39 6BU
sky@wholesome-food.org.uk
www.wholesomefood.org

World-Wide Opportunities on Organic Farms
PO Box 2675
Lewes BN7 1RB
England
United Kingdom
www.wwoof.org

WWF
ul. Wiśniowa 38
02-520 Warszawa
(022) 849 84 69, 848 73 64, 848 75 92, 848 75 93
(022) 646 36 72
kontakt@wwf.pl
www.wwf.pl

Wydawnictwo „Zielone Brygady”
ul. Sławkowska 12 (III p.)
31-014 Kraków
(012) 422 22 64, 422 21 47, 0-603 36 37 21
zb@eco.pl
www.zb.eco.pl

Zakład Doradztwa Rolniczego
ul. Czysta 21
31-121 Kraków
(012) 662 43 28
zdr@ar.krakow.pl

„Zielony sztandar”
ul. Grzybowska 4
00-131 Warszawa
(022) 620 75 56
(022) 620 75 57
redakcja@zielonysztandar.com.pl
www.zielonysztandar.com.pl

Związek Gmin Rolniczych i Ekologicznych EKOROL
ul. Targowa 18, pok.420
25-517 Kielce 15
(041) 343 03 42
ekorol@complex.com.pl, ekorol@zgrie.most.org.pl

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
Sławkowska 26
31-014 Kraków
info@zielonasiec.pl
www.zielonasiec.pl