Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Rafał Rafalski, Brytyjski ruch Road Protesters. Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego

Książka omawia początki i rozwój brytyjskiego ruchu Road Protesters. Ruch pojawił się w Wielkiej Brytanii na początku lat dziewięćdziesiątych, jako odpowiedź na zmiany w polityce transportowej państwa. Wraz z redukcją i prywatyzacją publicznego transportu kolejowego społeczeństwo wyspiarskie stanęło przed widmem kryzysu transportowego. Rozwianiem problemu miało być według koncepcji rządu pani premier Margaret Thatcher budowa nowych dróg i autostrad. I tu dochodzimy do sedna społecznego-ekologicznego konfliktu. Ekolodzy związani z ruchem Road Protesters postulują inne rozwiązania. Zamiast inwestycji w sektor drogowy (niezwykle w Anglii rozbudowany) postulują powrót do transportu zorganizowanego, czyli koleji oraz transportu autobusowego. Wskazują na bardziej przyjazne środowisku naturalnemu aspekty transportu zorganizowanego, jakimi są: zmniejszenie emisji spalin, zachowanie miejsc przyrodniczo cennych, ochrona społeczności lokalnych. Publikacja przedstawia szerszą genezę zjawiska, nie ogranicza się jedynie do przedstawienia racji jednej z stron konfliktu społecznego. Jednocześnie przedstawia ruch Road Protesters w całej jego okazałości (bardzo bogata dokumentacja fotograficzna) począwszy od jego narodzin, a skończywszy na efektach działań ekologów. Książka jest także zapisem zmian w podejściu do ekologii zarówno polityków, jak i tzw. przeciętnych obywateli w krajach Zachodu. Historia tych zmian jest prawie nieznana w Polsce, chociaż wiele wskazuje, iż nasz kraj będzie podążał bardzo podobną ścieżką. Poprzez pryzmat jej historii książka omawia najważniejsze problemy ekologiczne współczesnego świata. Z racji na temat i duże zainteresowanie, jakie wzbudzają kontrowersje wokół polityki transportowej, niniejsza publikacja ma szansę dotarcia do licznego grona czytelników, a tym samym rozbudzenia ich wrażliwości ekologicznej. Może ona mieć także duże znaczenie dla ruchu ekologicznego, pomagając mu w jego samokreśleniu się, a tym samym pomagając w budowie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Rafał Rafalski
Brytyjski ruch Road Protesters. Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego
format: A5, 150 str.