Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

SOS dla Rospudy!

29 lipca 2007 r. o godzinie 13 w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach i Bielsko-Białej odbyły się happeningi na rzecz ratowania Doliny Rospudy. Jednocześnie przedstawiciele organizacji pozarządowych zwołali konferencję prasową podczas której zwrócili się do Rządu Rzeczpospolitej Polskiej z apelem o wstrzymanie wszelkich prac w Dolinie Rospudy na obszarze sieci Natura 2000.

Rospuda - zdjęcie z happeningu Rospuda - zdjęcie z happeningu

Poniżej treść apelu:

W imieniu organizacji zaangażowanych w kampanię na rzecz ochrony Doliny Rospudy apelujemy jeszcze raz do władz polskich, w szczególności do Rządu, o wstrzymanie wszelkich prac na obszarze znajdującym się w sieci Natura 2000 - również po 1 sierpnia, czyli po zakończeniu tzw. okresu lęgowego ptaków.

Wstępując do Unii Europejskiej, Polska zobowiązała się przestrzegać prawa wspólnotowego. Jak wiadomo, planowany przez władze przebieg obwodnicy Augustowa został zakwestionowany przez Komisję Europejską, a sprawę ma ostatecznie rozstrzygnąć Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS).

Wierzymy, że wszystkim stronom zaangażowanym w ten spór zależy na uniknięciu konfliktów zewnętrznych i wewnętrznych. Dlatego apelujemy do władz o wstrzymanie wszelkich prac w Dolinie Rospudy do czasu wydania wyroku przez ETS. Rozpoczęcie prac na obszarze planowanej trasy obwodnicy, której przebieg zakwestionowała już Komisja Europejska, przed decyzją ETS spowoduje tylko niepotrzebny wzrost napięcia społecznego i poważnie pogorszy wizerunek Polski. Może też to narazić nasz kraj na poważne reperkusje ze strony instytucji Unii Europejskiej, włącznie z wysokimi karami finansowymi.

Mamy nadzieję, że polskie władze podejmując decyzję w tej sprawie kierować się będą wolą zapewnienia bezpieczeństwa i spokoju społecznego przy jednoczesnym przestrzeganiu zobowiązań Polski jako członka Wspólnot Europejskich. Przypominamy o istnieniu alternatywnych wariantów przebiegu obwodnicy, zgodnych z prawem i godzących potrzeby rozwoju infrastruktury drogowej z ochroną przyrody.

Sygnatariusze listu:

CEE Bankwatch
Centrum Ochrony Mokradeł (CMOK)
Greenpeace
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP)
Polska Zielona Sieć (PZS)
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot (PnrWI)
Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji (SISKOM)
WWF Polska

To ostatnia szansa na uratowanie Doliny Rospudy przed zniszczeniem! Wyślij teraz list do Premiera RP!

Zobacz także: O co chodzi w Rospudzie
Dodatek specjalny, przygotowany bez udziału pieniędzy podatników i nie na zlecenie inwestora będący odpowiedzią organizacji ekologicznych na przekłamania zawarte w dodatku do Dziennika z dnia 27.07.2007 r., finansowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Komentarze

Zamiast dobra człowieka widzicie swoje kariery w tych karłowatych instytucjach ekologicznych. 01-08-2007
Doprowadzicie do tego,że pozostaniemy skansenem Europy.Kraj bez autostradi innej niezbędnej infrastruktury komunikacyjnej.Zachodnie organizacje, w tym Unia Europejska udzielają wam poparcia, bo oni już dawno zbudowali swoje drogi, więc nie rozumieją naszych potrzeb