Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Społeczny model wdrażania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Dolinie Karpia - konferencja [29.10.2007]

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Gmina Zator, Towarzystwo na rzecz Ziemi, Stowarzyszenie Dolina Karpia oraz Ornitologiczna Grupa Robocza Doliny Górnej Wisły „Czaplon” serdecznie zapraszają na konferencję „Społeczny model wdrażania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Dolinie Karpia”.

Konferencja odbędzie się 29-ego października br. (poniedziałek) w ośrodku Karpik w Graboszycach k. Zatora (www.karpik.pl).

Podczas konferencji przedstawimy działania na rzecz „oddolnego” i dotychczas bezkonfliktowego wdrażania sieci Natura 2000 w Dolinie Karpia. Chcemy zaprezentować co jest źródłem naszego sukcesu i porozmawiać jak pogodzić tworzenie ostoi Natura 2000 z oczekiwaniami w zakresie rozwoju regionu, a wymogi w zakresie ochrony przyrody z gospodarką rybacką. Wreszcie czy możliwe jest osiągnięcie społecznego konsensu wokół tworzenia obszarów chronionych przyrodniczo.

Program konferencji:

 • godz. 9.30 - 13.30 Prezentacje:

  1. Przyroda Doliny Karpia - Mateusz Ledwoń, Agata Smieja (Czaplon, Towarzystwo na rzecz Ziemi)
  2. Wykorzystanie walorów przyrodniczych Doliny Karpia dla promocji i rozwoju regionu - Mariusz Makuch (lider projektu Dolina Karpia, kierownik działu promocji UM Zator)
  3. Muzeum Karpia i inne bieżące działania organizacji pozarządowych w Dolinie Karpia - Piotr Rymarowicz (Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych)
  4. Zarządzanie ostoją Natura 2000 „Dolina Górnej Wisły” - Jacek Betleja (Czaplon, Muzeum Górnośląskie)
  5. Wdrażanie sieci Natura 2000 w dolinie Odry - Andrzej Ruszlewicz (Fundacja Zielona Akcja, Partnerstwo Doliny Środkowej Odry)
  6. Projekt „Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci Natura 2000 dla zrównoważonego rozwoju w Karpatach” - Agnieszka Olszańska (Instytut Ochrony Przyrody PAN)
  7. Ochrona przyrody a hodowla karpia, zagrożenia w hodowli ryb karpiowatych w Polsce - Mirosław Kuczyński (Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu)

 • godz. 13.30 - 14.30 Obiad

 • godz. 14.30 - 17.30 Wycieczka na stawy - obserwacje ptaków, zwiedzanie Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Zatorze (dla zainteresowanych, prosimy zaznaczyć w zgłoszeniu)

Podczas konferencji uczestnicy otrzymają zestawy najnowszych publikacji i materiałów edukacyjnych Fundacji, w szczególności albumy „Dolina Karpia” i płyty z filmem „Dolina Karpia - ludzie, ryby i ptaki”.

Osobom spoza Małopolski możemy zapewnić nocleg w ośrodku Karpik, osoby zainteresowane prosimy o bezpośredni kontakt. Szczegółowe informacje: Anna Potaczek, tel. 012 6315731 w. 107 (Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych) lub 609111933.

Zgłoszenia prosimy przesłać do:
Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
tel./fax: 48/12/631-57-31, 631-57-30, e-mail: biuro@fwie.eco.pl
lub
Towarzystwa na rzecz Ziemi
tel./fax: 48/33/844-19-34, 842-21-20, e-mail: biuro@tnz.most.org.pl

FWIE - logo
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
ul. Czysta 17/4, 31-121 Kraków
tel./fax: 012/6315730, 6315731, 6315732
www.most.org.pl, www.fwie.eco.pl
e-mail: biuro@fwie.eco.pl

Konferencja jest organizowana w ramach projektów:

„Panet 2010 - Sieci Obszarów Chronionych – tworzenie i zarządzanie korytarzami, sieciami i współpracą” finansowanego ze środków Unii Europejskiej

„Muzeum Karpia. Ochrona bioróżnorodności jako instrument ekorozwoju Ziemi Zatorskiej. Społeczny model wdrażania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Dolinie Karpia” finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i Programu Małych Grantów GEF

INTERREG IIIB CADSES - logo UE - logo Województwo Małopolskie - logo WFOŚiGW w Krakowie - logo FIO - logo
The GEF Small Grants Programme Poland - logoPanet 2010 - Protected Area Network - logo