Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

spotkanie podsumowujące projekt "Społeczny monitoring gospodarki odpadami komunalnymi i poużytkowymi" 14.12.2007

Serdecznie zapraszam na spotkanie podsumowujące projekt "Społeczny monitoring gospodarki odpadami komunalnymi i poużytkowymi", które odbędzie się w 14 grudnia (piątek) o godz. 12.30 w siedzibie Polskiego Klubu Ekologicznego przy ul. Sławkowskiej 26a.

Celem projektu "Społeczny monitoring gospodarki odpadami komunalnymi i poużytkowymi" była poprawa sytuacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i poużytkowymi, a w szczególności przestrzegania przepisów dot. zagospodarowania tych odpadów m.in. poprzez: monitoring wdrażania przepisów przez gminy (w tym opublikowanie "czarnej listy" gmin) i monitoring przestrzegania przepisów o odpadach opakowaniowych oraz o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym przez placówki handlowe.

Podczas spotkania przedstawimy efekty naszych działań, ocenę funkcjonowania i przestrzegania przepisów w zakresie gospodarki odpadami, a także stanowisko organizacji ekologicznych wobec wprowadzanych i planowanych zmian w gospodarce odpadami, w szczególności: podniesieniu tzw. opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów z 15 na 75zł/t (a docelowo do 200zł), programu budowy spalarni odpadów komunalnych i wprowadzenia podatku "śmieciowego".

Po spotkaniu zapraszamy na skromny poczęstunek, w tym degustację wędzonego karpia zatorskiego.

pozdrawiam,
Piotr


--
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
ul. Czysta 17/4, 31-121 Kraków
tel./fax: 012/6315730, 6315731, 6315732
www.most.org.pl; www.fwie.eco.pl