Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

spotkanie założycielskie KOALICJI "POLSKA WOLNA OD GMO" Kraków 1.12

Uprzejmie informujemy, że spotkanie założycielskie KOALICJI "POLSKA WOLNA OD
GMO" odbędzie się w Krakowie, w sali konferencyjnej Zarządu Głównego PKE
(adres: ul. Sławkowska 26A, tel. 012 4232047; na frontowej kamienicy jest
domofon: PKE - tam zadzwonić), 1 grudnia, w sobotę, początek godz.10:00.

Ramowy porządek spotkania:
10:00 - 11:00 Krótkie przedstawienie się uczastników spotkania (już ponad 40
osób/organizacji wyraziło zaiteresowanie tworzącą się KOALICJĄ)
11:00 - 12:00 KOALICJA "POLSKA WOLNA OD GMO"; dlaczego, jaka struktura i
forma działania?
12:00 - 12:30 przerwa na poczęstunek ekologiczny
12:30 - 13:30 wybory Komitetu Sterującego KOALICJI "POLSKA WOLNA OD GMO" i
formalne podpisanie umowy koalicyjnej
13:30 - 14:30 spotkanie Komitetu Sterującego KOALICJI "POLSKA WOLNA OD GMO"

UWAGA PILNE!!!
WSZYSTKIE OSOBY/INSTYTUCJE, KTÓRE ZGŁOSIŁY ZAINTERESOWANIE TWORZĄCĄ SIĘ
KOALICJĄ PROSIMY O PRZESŁANIE SWOICH/INSTYTUCJE DANYCH, takich jakie mamy
wpisać na oficjalną listę członków KOALICJI.

Spotkanie będzie miało charakter roboczy w związku z tym prosimy aby osoby
reprezentujące organizacje/instytucje miały odpowiednie uprawnienia do
podpisywania umowy koalicyjnej.

Z poważaniem,
Sir Julian Rose, prezes

Jadwiga Łopata, wiceprezes, Laureat ekologicznej Nagrody Goldmana
============
ICPPC - International Coalition to Protect the Polish Countryside,
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi
34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114
biuro@icppc.pl www.icppc.pl www.gmo.icppc.pl www.eko-cel.pl